Arnhem, Markt 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Markt 1977

Op 15 september 1977 verzamelde zich een flinke kolonne van gerestaureerde militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog op de Markt. De tocht van de oude legervoertuigen werd gehouden in het kader van de herdenking van de Slag om Arnhem. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1554-0006).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Klarendalseweg 1977.

Opheffingsuitverkoop bij de schoenenhandel op de hoek van de  Klarendalseweg en de Akkerstraat, 17 februari 1977. Wie weet de naam nog van deze winkel? Hetzelfde pand in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/t50IJz. Detail: de plek waar in 1977 het grote reclamebord van de RVS aan de gevel was bevestigd is vandaag de dag nog steeds goed te zien. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 267-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbeekstraat 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Bovenbeekstraat 1977.

Gisteren stond hier een foto van de Bovenbeekstraat uit 1977. Vandaag nog eentje van die straat, ook gemaakt op 24 februari 1977. De fotograaf staat nu aan de andere kant van de straat en kijkt richting binnenstad. Links Café De Deuk. En even verderop links Café De Kuif. Achter de vrouw rechtsaf de Ruiterstraat. In de verte op de hoek met de Beekstraat het De Gruyter-filiaal aan het Land van de Markt. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/eU58gM. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 296-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1955

Posted on by 3 comments

Arnhem, Nieuwe Plein 1955.

Het Nieuwe Plein in de zomer van 1955. Het gaat me deze keer eigenlijk niet zozeer om het plein, maar om de vreemde wagen links die vanuit de Korenstraat het plein oprijdt. Puzzelvraag: wie weet wat voor type wagen dit is? (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11794).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sonsbeek 1953.

Pootje baden in park Sonsbeek, 1953. (Foto. Mr. Menalda, Gelders Archief nr. 1583 – 10005).

Category: Arnhem

Arnhem, De Wiltstraat 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, De Wiltstraat 1980.

De De Wiltstraat in de wijk Sint Marten in 1980, gezien vanaf de Sint Peterlaan. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/xqsnmo. De straat is vernoemd naar hopman Jacob de Wilt, die in 1638 het Nieuwe Weeshuis aan de Rodenburgstraat stichtte. Dat weeshuis was bedoeld voor wezen van militairen “in ’s lands dienst gevallen, die meer kinderen dan goed achterlieten”. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11798).

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbeekstraat 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Bovenbeekstraat 1977.

De Bovenbeekstraat op 24 februari 1977. De poffertjeskraam en de parkeerplaatsen zijn er dan nog. Ze verdwenen toen er nieuwbouw werd geplaatst: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/Q9JkT1. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 296-0003).

Category: Arnhem

Arnhem, Schuttersbergweg 1970

Posted on by 0 comment

Arnhem, Schuttersbergweg 1970.

De Schuttersbergweg in de wijk Geitenkamp in 1970. Links Kapsalon Charlotte, met daarnaast de drogisterij van J. Wormer. Rechts op de hoek een café-bar waarvan we de naam moeilijk kunnen lezen. Jonkman? Wie weet nog hoe dat café precies heette? Dezelfde panden in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/UlvAzG. Leuk detail: bij de kapsalon staat dezelfde naam als destijds op de ruit. Of die kapsalon ook daadwerkelijk nog steeds bestaat weten buurtbewoners vast wel te vertellen. Op de hoek rechts zit kennelijk nog steeds een café: Café Schutterberg. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11837).

Category: Arnhem

Arnhem, Terugblik op Arnhem

Posted on by 0 comment

Wie het leuk vindt om historisch filmmateriaal van Arnhem te bekijken kan vanavond z’n hart ophalen. Peter Welting heeft vier video’s op YouTube gezet in de serie Terugblik op Arnhem. In de eerste drie video’s wordt de geschiedenis van Arnhem vanaf de prehistorie tot en met de jaren ’60 van de vorige eeuw behandeld. De vierde is de aftiteling van de film. De film stond in 2014 al eens compleet op Oud-Arnhem, maar die link werkt niet meer. Daarom gaat-ie vandaag nog maar eens in de herhaling: Veel kijkplezier!

Terugblik op Arnhem deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=sv-8UdHTQMk

Terugblik op Arnhem deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=SpmHAx8n_S0

Terugblik op Arnhem deel 3: https://www.youtube.com/watch?v=RrJCehtQhQQ

Terugblik op Arnhem deel 4 (aftiteling): https://www.youtube.com/watch?v=w6-Qp5C_tcM

De film is een productie van PL & Partners Beheer BV, en is in 1996 gemaakt.

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1953.

Blik over het Willemsplein in 1953, voordat de reconstructie dat jaar was begonnen. (Foto: H. Truin, Gelders Archief nr. 1583 – 7424).

Category: Arnhem

Arnhem, Brantsenstraat 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Brantsenstraat 1953.

Leuke momentopname tijdens het speelkwartier op het schoolplein van de Dr. P.C.M. Bosschool -ook wel bekend als de Tamboersbosjeschool- op de hoek Brantsenstraat – Bouriciusstraat. De foto is in 1953 gemaakt. Een Google StreetView zit er deze keer niet in, de school werd in 1999 afgebroken. Op deze site kun je veel meer lezen over de geschiedenis van de school: https://goo.gl/u7zKqF.

De Brantsenstraat is vernoemd naar de familie Brantsen, die verschillende burgemeesters van Arnhem voortbracht: in de ambtsperioden 1672, 1737, 1784 en 1792. H.W. Brantsen was degene die omstreeks 1761 Kasteel Zijpendaal liet bouwen.

De Bouriciusstraat is vernoemd naar Mr. Roeland Jan Bouricius (1751-1824). Hij was van 1816 tot 1824 burgemeester van Arnhem.

(Foto: Mr. A. Menalda, Gelders Archief nr. 1501-04 – 2150).

Category: Arnhem

Arnhem, Pastoorstraat 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Pastoorstraat 1980.

De Pastoorstraat in 1980. In de verte de Bakkerstraat. Rechts op huisnummer 9 de fotostudio van J.A. Moonen, een van die paar fotografen die destijds het nodige van Arnhem op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. In Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/CrRWrV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9718).

Category: Arnhem

Arnhem, Walstraat 1974

Posted on by 0 comment

Arnhem, Walstraat 1974.

De Walstraat in ca. 1974. De fotograaf kijkt richting Koningsplein achter de Stadsschouwburg, waarvan we een deel boven de huizen zien uitsteken. Halverwege links- en rechtsaf de Nieuwstad. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/K4aDwF. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11224).

Category: Arnhem

Arnhem, Van Lawick van Pabststraat 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Van Lawick van Pabststraat 1955.

Eén van de nodige vestigingen van Supermarkt De Gruyter die Arnhem ooit rijk was: op de hoek van de Van Lawick van Pabststraat (rechts) en de Burgemeester Weertsstraat (links), in 1955. De foto is gemaakt kort na oplevering van het gebouw en ter gelegenheid van de opening van de winkel. De nog lege ruimte rechts naast de winkel werd in 1956 bebouwd. In Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/T6AJeK. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 7094).

Category: Arnhem

Arnhem, Land van de Markt 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Land van de Markt 1953.

Blik op het Land van de Markt, 1953. De fotograaf staat in de Roggestraat en kijkt richting Ketelstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView. april 2016: https://goo.gl/9o6ZuY.

(Foto: A. Menalda, Gelders Archief nr. 1501-04 – 6725).

Category: Arnhem

Arnhem, Westeinde 1965

Posted on by 0 comment

Arnhem, Westeinde 1965.

Het Westeinde gezien vanaf de Steenstraat in 1965. En in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/8yB8WE. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11321).

Category: Arnhem

Arnhem, Broerenstraat 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Broerenstraat 1953.

Nog zo’n pand dat elke (oud)Arnhemmer wel kent of er wel eens aan voorbij is gelopen: het Naell Tynnegieterhuis aan de Broerenstraat. De foto is in 1953 gemaakt. Het pand met fraaie tuin werd in 1564 in gebruik genomen door de Stichting Naell Tynnegieter. De stichting was bij testament opgericht door Naell Tynnegieter Pelgrumsdochter die het pand, dat in haar eigendom was, in dat testament bestemde voor de huisvesting van zes oudere hulpbehoevende weduwen. Tynnegieter overleed in 1562. De meubels van wijlen Naell werden verkocht en de opbrengst kwam ten goede aan de nieuwe inrichting van het zorghuis, dat dus in 1564 werd geopend.

Het onderkomen heette officieel Weduwenhuis over den Broeren, maar staat beter bekend onder de naam Naell Tynnegieterhuis. De gevelsteen boven de deur vermeldt: “Door Mensen Liefde Ontgloeid, Liet een der Braafste Vrouwen, Voor Zugtende Ouderdom, Hier een Wooning Bouwen, Herbouwd in den Jaare 1791.” In dat jaar werd het pand ingrijpend aangepast aan de eisen des tijds. De steen vermeldt verder nog dat de toenmalige burgemeesters H. Brantsen en G. Umbgrove tevens Huismeester waren van dit ouderenhuis. Vanaf 1611 was het bestuur van het weduwenhuis in handen van de gemeente, en zo waren de schepenen steeds tevens huismeester. In de 19e eeuw werden dat de burgemeester en een wethouder.

In 1961 kwam een einde aan de huisvesting van oude dames, nadat de laatste bewoonster was overleden. De gemeente droeg het bestuur in 1969 van de stichting over aan het zorgcentrum De Drie Gasthuizen. Het pand aan de Broerenstraat werd verkocht aan een particulier.

Het pand bestaat nog steeds: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/xPtW1y. In Klarendal is een naar Naell vernoemde straat, een zijstraat van de Hommelseweg.

(Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 2252).

Category: Arnhem

Arnhem, Video Spijkerbuurt 1987

Posted on by 0 comment

Gevonden op YouTube: een driedelige serie over de renovatie van de Spijkerbuurt, gemaakt in 1987.

Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=odbdagLjXgQ

Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=SmF5sleejto&t=320s

Deel 3: https://www.youtube.com/watch?v=iNzdJ4A2Bo4

In de serie zien we de nodige straatbeelden en aardig wat in de wijk bekende personen. Veel kijkplezier! (Gevonden door: Jeroen van Dijk).

Category: Arnhem

Arnhem, West-Peterstraat 1975

Posted on by 0 comment

Arnhem, West-Peterstraat 1975.

De West-Peterstraat in 1975. In de verte de winkeltjes langs de Sonsbeeksingel, die later zijn verdwenen. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/deDrE6. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11320).

Category: Arnhem

Arnhem, Boulevard Heuvelink 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Boulevard Heuvelink 1910.

De Boulevard Heuvelink in 1910 met de in 1895 in gebruik genomen Ambachtsschool. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/41kZks. (Foto: Moonen, Gelders Archief nr. 1501-04 – 1962).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1953.

Het Willemsplein in 1953. De foto is gemaakt vóór de grote reconstructie van het plein dat jaar (https://goo.gl/91Bpg2). Rechts het bekende kantoorgebouw van verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845. Uit de tijd dat kranten nog dagelijks werden opgehangen in “leesboxen”, zoals hier rechts Het Vrije Volk. (Foto: Mr. A. Menalda, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18661).

Category: Arnhem

Arnhem, Grote Oord 1965-1968

Posted on by 0 comment

Arnhem, Grote Oord 1965-1968.

De Grote Oord ergens tussen 1965 en 1968. Links de winkel van L. Meuwese (voorheen J. Keuken) met de beroemde Arnhemse Balletjes. Mooi, dat reclamebord aan de gevel: “Enigst adres”. Dat was ook zo, je kon deze lekkernij nergens anders kopen. Hier een foto uit 1960: https://goo.gl/ee0z3o. Rechts naast de winkel van Meuwese de winkel van Klompé, waar je allerlei kantoorbenodigdheden kon kopen, onder meer vulpennen. Rechts de HEMA, nog met de oude gevel. Links tegenover de HEMA het Porseleinhuis (foto uit 1971: https://goo.gl/reAJvM). Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/O89fjP.  (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 4797).

Category: Arnhem

Arnhem, Westervoortsedijk 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Westervoortsedijk 1980.

Gisteren stond hier een foto van de Westervoortsedijk met roei- en jachthaven. Op die foto zagen we dit café al staan: Café Reijmers. De foto van vandaag is in 1980 gemaakt. In mijn herinnering was het café toen al gesloten en is het pand niet lang daarna gesloopt.  Achter het café de bedrijfshallen van VBF Rijnstaal, het latere Corus. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11372).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Ketelstraat 1953.

Winkelende meiden in de Ketelstraat in de zomer van 1953. Aan de overkant van de straat Juwelier Bouman. (Foto: Mr. A. Menalda, Gelders Archief nr. 1501-04 – 5677).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1954

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1954.

Impressie van NS-station Arnhem in 1954. Op de achtergrond de Amsterdamseweg. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 14549).

Category: Arnhem

Arnhem, Westervoortsedijk 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Westervoortsedijk 1980.

De Westervoortsedijk in 1980. Met de jachthaven van R & ZV Jason. De gebouwen rechts horen bij het bedrijfscomplex van Billiton (luchtfoto uit 1973: https://goo.gl/lp3UDx. Het gebouw met het gebogen dak links is de toenmalige drukkerij van de Arnhemse Courant aan de Van Oldenbarneveldtstraat. Vóór de Billiton zien we nog het café dat al eerder op Oud Arnhem te zien was op een foto uit 1954: https://goo.gl/84xFqI. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11406).

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Korenmarkt 1977.

Koninginnedag op de Korenmarkt, 30 april 1977. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 680-0003).

Category: Arnhem

Arnhem, Westervoortsedjk 1985

Posted on by 2 comments

Arnhem, Westervoortsedijk 1985.

Een pand dat elke (oud)Arnhemmer wel kent, ook al ben je geen verslaafde: de Methadonpost aan de Westervoortsedijk nr. 5, gefotografeerd in 1985. Het was daar dagelijks een komen en gaan van drugsverslaafden die hun drugs vervangende portie methadon kwamen halen. Sommige dakloze verslaafden bouwden zelfs een primitief tentenkampje op de ruimte naast het pand. In 2011 ontstond rond deze post de nodige beroering: de gemeente wilde de post verhuizen van de Westervoortsedijk naar de Broerenstraat. Winkeliers daar en omwonenden kwamen in verzet (https://goo.gl/cpVI4f). En met succes: de verhuizing naar het centrum van de stad ging niet door (https://goo.gl/yKUNUf). De post heet tegenwoordig Opiatenpolikliniek (https://goo.gl/SvmRKr) en kwam uiteindelijk in een onderkomen aan de Oude Veerweg terecht (https://goo.gl/KZtmsM). Het pand van de oude Methadonpost bestaat niet meer, Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/ODtynd. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11404).

Category: Arnhem

Arnhem, Mariënburgstraat 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Mariënburgstraat 1930.

Wanneer je vandaag de dag door de Mariënburgstraat loopt zou je niet denken dat in dit pand op huisnummer 7 (https://goo.gl/rnV2Me) ooit een hotel was gevestigd. Hotel Phoenix met bar, om precies te zijn, gerund door W. Driessen. De eigenaar staat in de deur. Driessen runde voor zijn komst naar Arnhem Café De Gouden Ster in ’s Heerenberg. In 1921 opende hij het hotel aan de Mariënburgstraat maar bleef ook het café runnen. Op 26 mei 1922 bood hij in De Graafschapbode zijn café in ’s Heerenberg te huur aan: twee zaken runnen was hem kennelijk te veel geworden (https://goo.gl/Zg5kMI). Het hotel heeft overigens niet erg lang bestaan: in 1932 werd het gesloten. (Foto: J.D. Moonen, Gelders Archief nr. 1500 – 278).

Category: Arnhem

Arnhem, Ernst Casimirlaan 1911

Posted on by 0 comment

Arnhem, Ernst Casimirlaan 1911.

De Ernst Casimirlaan in 1911. De elektrische tram naar Velp is dan net een paar maanden in gebruik. Rechtsaf de Oude Velperweg. De straatnaam werd in 1964 veranderd in Velperweg. De oorspronkelijke straatnaam bestaat nog wel en is nu verbonden aan een klein doodlopend straatje achter Woonzorgcentrum Vreedenhoff aan de Esperantolaan (https://goo.gl/ocJBxq). Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/i1V1C0. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 402).

Category: Arnhem

Arnhem, Elderveld 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, panorama Elderveld 1977.

Panorama over de wijk Elderveld, 19 januari 1977. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 122-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1970

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1970.

Het Willemsplein in de zomer van 1970. Rechts Luxor. Links naast de bank naast Luxor zat een broodjeszaak. De naam op het uithangbord is slecht te lezen. Wie weet die naam nog? Verderop in de verte een deel van Hotel Twente aan het Stationsplein. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, juni 2016: https://goo.gl/8Ssx6K. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11626).

Category: Arnhem

Arnhem, Weverstraat 1970

Posted on by 0 comment

Arnhem, Weverstraat 1970.

De Weverstraat in 1970. Links de HEMA met nog de oude gevel. In de verte Corner House, en rechts onder meer White Horse Café. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/wxy6dl. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11442).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1953.

We blijven nog even rondkijken op het Stationsplein in 1953. Deze foto is vanuit Hotel Bristol gemaakt. Er wordt gewerkt aan de opbouw van het chauffeursverblijf en kantoortje van het GVA, en aan de snoepwinkel op het busstation. In het tijdelijke onderkomen links op de hoek zit volgens mij de snoepwinkel, die later naar het perron zou verhuizen. Wie weet dat nog? Hotel Carnegie staat er al, de belendende panden moeten nog worden gebouwd. Het oude Hotel Haarhuis is al gesloopt en de weg is over die plek verbreed en doorgetrokken naar het Nieuwe Plein. En voor de autoliefhebbers weer een prachtig rijtje geparkeerde auto-historie. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 14605).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1953.

Een minder vaak gefotografeerde hoek van het Stationsplein: het kantoorpand van ASSO op de hoek met de Coehoornstraat (rechts). De foto is in 1953 gemaakt. ASSO was een instituut voor -wat men toen noemde- briefonderwijs, een voorloper van het latere schriftelijk onderwijs waarmee bijvoorbeeld LOI groot is geworden. Op Marktplaza wordt -as we speak- een originele lesbrief uit 1940 te koop aangeboden: https://goo.gl/cBW8JC. Tot 1950, toen de nieuwbouw op de foto van vandaag werd opgeleverd, was het instituut gevestigd aan de noordzijde van het Nieuwe Plein, zo lezen we in deze wervingspublicatie: https://goo.gl/cKBHtZ. Op een eerder in Oud-Arnhem gepubliceerde foto zien we die vorige vestiging:  https://goo.gl/IYDbTb. Dezelfde hoek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/Z2OfSB. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 14602).

Category: Arnhem

Arnhem, Marktstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Marktstraat 1945.

Zicht op de Marktstraat vanaf de noordelijke oprit van de Rijnbrug, 30 juni 1945. De straat verdween van de kaart bij de wederopbouw van dit gebied. De Marktstraat lag in het verlengde van de Westervoortsedijk waar nu de Oranjewachtstraat ligt. In tegenstelling tot de straat vandaag, die richting Rijn afbuigt, boog de Marktstraat naar rechts om uit te komen op de Markt. In 1945 werden regelmatig NSB’ers gedwongen te helpen bij het puinruimen. Of het groepje mannen met gereedschap ook tot die groep behoorde is niet bekend. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016, krijg je een totaal ander beeld: https://goo.gl/5DQcMk. Aardig detail: het ronde ijzeren hekwerk langs de oprit is nog steeds hetzelfde. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 159).

Category: Arnhem

Arnhem, Onder de Linden 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Onder de Linden 1977.

Spelende kinderen in de speeltuin naast Onder de Linden, 2 maart 1977. De woningen in de verte staan langs de Agnietenstraat. Tegenwoordig ligt op dit terrein De Leuke Linde: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/NEHjDw. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 326-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1953.

Nog een hele fraaie foto van het Stationsplein in 1953. Links Hotel Haarhuis op de hoek met het Nieuwe Plein. De uitbouw van het hotel ontbreekt nog. Helemaal rechts het destijds zeer bekende reisbureau Lissone Lindeman. Er wordt nog gewerkt aan het gebouwtje op het GVA busstation. Mooi ook de reclame van garage Rosier & Meyer voor de nieuwe Ford ’53 op de “kop” van het busstation. Op de achtergrond rechts zien we dat ook aan het nieuwe stationsgebouw van de NS nog hard wordt gewerkt.Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, juni 2016: https://goo.gl/jlM7yv. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 14607).

Category: Arnhem

Arnhem, Zwarteweg 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Zwarteweg 1980.

De Zwarteweg in de wijk Lombok, gezien vanaf de Utrechtseweg, 1980. Rechts een gedeelte van het St. Elisabeth’s Gasthuis. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, https://goo.gl/dajZhs. Hoe deze straat aan haar naam komt is niet bekend. Men vermoedt dat het slaat op de zwarte sintels, waarmee de straat bij de eerste aanleg in 1893 werd verhard. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11891).

Category: Arnhem

Arnhem, Johan de Wittlaan 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Johan de Wittlaan 1945.

De Johan de Wittlaan hoek Groen van Prinstererstraat in juni 1945. Vanaf dezelfde positie in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/wfgvV8. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 215).

Category: Arnhem

Arnhem, Mijn Nostalgisch Arnhem

Posted on by 0 comment

Gevonden op de site van Mijn Nostalgisch Nederland: een 25 minuten durende prachtige documentaire over ons Arnhem.  Zeker het bekijken waard. Hier: https://goo.gl/h2JUY3.

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Klarendalseweg 1977.

Op 2 april 1977 was het feest in Klarendal. Ter gelegenheid van de opening van Molen de Kroon werd er de Molenweek gehouden. Burgemeester drs. J.A.F. Roelen kwam naar de wijk om de week onder grote belangstelling va de wijkbewoners officieel te openen. Natuurlijk was ook zijn “collega” Tempo van Vlaanderen, burgemeester van Klarendal, van de partij. De foto is gemaakt op de hoek Klarendalseweg-Verlengde Hoflaan. Hier dus: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/KuBgIK. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 529-0004).

Category: Arnhem

Boek Arnhem Toen en Nu 2

Posted on by 0 comment

Recent besteedde Oud-Arnhem aandacht aan de verschijning van het luxe kleuren-fotoboek Arnhem Toen en Nu, gemaakt door Ronald Wilfred Jansen (https://goo.gl/C0GJSb). Vandaag verscheen een tweede -goedkopere- versie van dit boek in paperback-formaat, met dezelfde inhoud als de luxe versie, maar met foto’s in zwart-wit. Voor wie dat interessant vindt: hier staat meer informatie: https://goo.gl/wf0PGF. Het boek komt over circa een week ook beschikbaar via bol.com. (ISBN 9789490482244).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1953.

Gisteren stond hier een foto van de noordzijde van het Stationsplein in 1953. Vandaag eentje van de westzijde, met Hotel Café Restaurant Bristol prominent in beeld. De foto is eind 1953 gemaakt. Getuige de schuttingen die rechts van het hotel staan wordt er nog gewerkt aan het nieuwe spoorwegstation. Wanneer je goed kijkt in de tussendoorgang tussen Bristol en het nieuwe station kun je nog een stukje van het oude vooroorlogse station zien, dat niet lang na het nemen van deze foto is gesloopt. Links van Bristol de Utrechtsestraat, met deels zichtbaar de Schoeversflat. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 14610).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1953.

Hotel Carnegie aan het Stationsplein, 17 september 1953. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 14920).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperpoortstation 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperpoortstation 1963.

Het Velperpoortstation op 15 mei 1953. De foto is gemaakt ter gelegenheid van de officiële ingebruikname die op die dag plaatsvond. Het stationsgebouwtje werd in 1988 buiten gebruik gesteld en vervangen door het huidige. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/3B0zOz. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 16699).

Category: Arnhem

Arnhem, Beukenlaan 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Beukenlaan 1977.

De Beukenlaan op 5 april 1977. De bomenrij is dan net gekapt om plaats te maken voor nieuwe aanplant. Rechtsaf de Reestraat. Wat er van die nieuwe aanplant is geworden kunnen we zien op Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/srKlkE. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 536-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Nieuwe Plein 1953.

Het Nieuwe Plein, 1953. Vanaf (ongeveer) dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/Wtjg7M. (Foto: Te Niet, Gelders Archief nr. 1501-04 – 8632).

Category: Arnhem

Arnhem, Thomas a Kempislaan 1920

Posted on by 0 comment

Arnhem, Thomas a Kempislaan 1920.

In het kleine dal tussen de Thomas a Kempislaan, de Vijverlaan en de Zwaluwstraat, waar nu appartementen staan, stond ooit een boerderij. Het kleine dal werd Baumann’s Gat genoemd, de boerderij werd ook wel aangeduid als Huis in ’t Dal. Het dal heette zo omdat de boerderij werd bewoond door generaties van de familie Baumann, die er vanaf 1860 tot rond 1950 hebben gewoond. Het terrein werd in 1886 gekocht door de gemeente. Rond 1950 is de boerderij gesloopt en is het terrein een tijd gebruikt voor straatvoetbalwedstrijden. In de jaren ’60 werd er de LTS-school gebouwd, die in 2005 werd gesloopt en vervangen door in 2012 opgeleverde appartementen. Op de site van Historisch Klarendal staan nog wat foto’s van Baumann’s Gat: https://goo.gl/7ZxFsz. De huidige situatie ter plekke, gezien vanaf de Thomas a Kempislaan in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/6tFXz3. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15277).

Category: Arnhem

Arnhem, Provinciehuis 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Provinciehuis 1953.

Nieuwbouw van het Provinciehuis aan de Markt in 1953, gezien vanaf de Rijnbrug. Het complex werd op 11 september 1954 officieel in gebruik genomen door Koningin Juliana. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 7827).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1952

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1952.

Je kunt het je vandaag de dag met dat nieuwe moderne Arnhem CS niet meer voorstellen dat het er ooit zo heeft bijgelegen, maar dit is toch echt het Stationsplein, in 1952. De Neproma aan de Amsterdamseweg rookt er dan nog lustig op los. Links de restanten van het oude station, waar -links zichtbaar- de ingang was. (Foto: Renes, Gelderts Archief nr. 1501-04 – 14581).

Category: Arnhem

Arnhem, Willem Hovylaan 1974

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willem Hovylaan 1974.

De Willem Hovylaan in 1974. De fotograaf staat in de J.P. Heijestraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/BrWf5N. De winkel op de hoek rechts is nu een woonhuis, inclusief voortuintje dat er destijds niet was. De straat is vernoemd naar Willem Hovy, voorman van het christelijke  Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (https://goo.gl/DkJPdH). (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11557).

Category: Arnhem

Arnhem, Novalaan 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Novalaan 1977.

De Novalaan, een zijstraat van de Oude Velperweg, op 5 april 1977. En in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/FxQQJI. De straat is vernoemd naar Villa Nova, één van de oude fraaie villa’s langs de Velperweg die het veld moesten ruimen voor de kantoorbouw van AKZO. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 535).

Category: Arnhem

Arnhem, Alexanderstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Alexanderstraat 1945.

De Alexanderstraat in de wijk Lombok in juni 1945. De fotograaf staat met de rug naar de kruising met de Oranjestraat en kijkt dus in westelijke richting. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/b07yN5. De straat is vernoemd naar Prins Alexander van Oranje-Nassau, de derde en jongste zoon van Koning Willem III en Sophie van Wurtemberg. Deze Alexander, geboren op 25 augustus 1851, werd slechts 32 jaar oud. Hij overleed twee maanden voor zijn 33e verjaardag op 21 juni 1884 aan de gevolgen van typhus. Hier kun je meer lezen over deze prins: https://goo.gl/BHZIqY. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 229).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1953

Posted on by 2 comments

Arnhem, Rijnstraat 1953.

Een van de bekendere winkels in de jaren ’50: Van Dael schoenen in de Rijnstraat nr. 34 op 8 december 1953. En kijk, de winkel zit er 64 jaar later nog steeds: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/SN9EBT. Leuk detail: het kindje op de eerste verdieping dat de fotograaf begluurt. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 12785).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1977.

Het Arnhemse station op 3 mei 1977. De trap naar beneden vanaf de ingang Sonsbeekzijde was de enige die niet overdekt was. Links twee posttreinstellen van PTT Post. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 693-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1955.

Het Willemsplein met in de verte het Stationsplein en (linksaf) het Nieuwe Plein, 1955. Met een paar fraaie oude bussen van de GTW en het GVA, plus voor de liefhebbers weer een leuke collectie oude vierwielers. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11593).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1953.

Willemsplein, 1953. De werkzaamheden voor de aanleg van de voetgangerstunnels in volle gang. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18533).

Category: Arnhem

Arnhem, Broerenstraat 1990

Posted on by 0 comment

Arnhem, Broerenstraat 1990.

Elke rasechte Ernummer weet natuurlijk meteen wie dit is… :-). Broerenstraat, 1990. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 1111).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1955-1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1955-1960.

Het Stationsplein ergens tussen 1955 en 1960, gefotografeerd vanuit Hotel Haarhuis. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8214).

Category: Arnhem

Arnhem, Tormentilstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Tormentilstraat 1945.

Oorlogsschade in de Tormentilstraat in de wijk Heijenoord, juni 1945. Hetzelfde rijtje woningen in Google StreetView, augustus 2016: https://goo.gl/ov4gXb. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 225).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Steenstraat 1953.

De Steenstraat hoek Bloemstraat (links) op 8 december 1953. In de winkel op de hoek is dan gevestigd de goud en zilverwinkel van B. Carmiggelt. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/u70c0X. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 15136).

Category: Arnhem

Arnhem, Alexanderstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Alexanderstraat 1945.

Alexanderstraat 94, juni 1945. De foto heeft iets triests. Dat kleine meisje, kennelijk net teruggekeerd in de woning waar zij thuishoort. De ruiten liggen er nog grotendeels uit en zijn dichtgespijkerd met -zo te zien- repen van kartonnen dozen. De foto heeft ook iets moois: de start van een hernieuwd leven na zoveel ellende en verwoesting… Helaas is niet gedocumenteerd wie dit meisje met de strik in het haar is. Dezelfde woning in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/lNlJzE. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 231).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1953.

Welke (oud)Arnhemmer heeft deze deurklinken nou niet vastgehouden om naar binnen te gaan… De ingang van het Luxor Theater aan het Willemsplein in 1953. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18574).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1958

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1958.

Het Willemsplein in de zomer van 1958 vanuit een niet vaak gebruikte positie gefotografeerd: tussen het Thorbecke Lyceum (de voormalige HBS, gesloopt in 1959) en Café Restaurant Royal (rechts). (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11622).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiuskerk 1938

Posted on by 0 comment

Arnhem, Eusebiuskerk 1938.

Zicht op de Eusebiuskerk vanaf de Markt, 1938. Ook op de Markt stond destijds de bekende telefooncel, die in 1932 voor het eerst in het Nederlandse straatbeeld opdook. Dit model is ruim 50 jaar een vertrouwd stuk straatmeubilair geweest. Het type werd vanaf 1985 vervangen door het groene vierkante model, in 1993 werd dat het driekantige model, en in 1995 volgde de telefoonzuil. Tegenwoordig zien we ze bijna nergens meer door de opkomst van de mobiele telefonie: de telefooncellen werden steeds minder gebruikt en gaandeweg ontmanteld. Alleen op een aantal grote spoorwegstations en op de vliegvelden staan ze nog wel. Meer over de geschiedenis van de telefooncel kun je hier lezen: https://goo.gl/74xijr. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1515).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1953.

Een ander deel van het Willemsplein, 1953. Toen het Arnhems Dagblad nog bestond en er een kantoor had, naast dat van de VVV. Met ook weer een paar prachtige auto’s uit die tijd. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18580).

Category: Arnhem

Arnhem, Expositie oude ansichten

Posted on by 0 comment

In het Sint Peters Gasthuis aan de Rijnstraat is van 13 januari tot en met 31 maart 2017 een leuke expositie ingericht onder de titel “Oude ansichten van Arnhem”. De oude ansichten, uitvergroot tot formaat A4, geven een kijkje in de ziekenhuizen en de zorg in Arnhem in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Verder zijn er onder meer ansichten van de Markt en omgeving, het vooroorlogse station en de nieuwbouw van het station na de Tweede Wereldoorlog te zien. Ook het tijdschrift Gelderland in Woord en Beeld, dat sinds 1925 verscheen, krijgt aandacht met historische bladzijden uit die uitgave. De expo is ingericht door Frans en Theo Brink, die eerder al eens tekenden voor een soortgelijke tentoonstelling tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis op 15 oktober 2016. De toegang is gratis. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, en op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto Binnenstad 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Luchtfoto Binnenstad 1930.

Luchtfoto van het zuidoostelijke deel van de Arnhemse binnenstad, 1930. Op deze foto is nog eens duidelijk te zien hoe compact de bebouwing in de omgeving van de Eusebiuskerk was. Bovenaan in het midden de Schouwburg, die in 1934 rond de Kerst zou afbranden. Iets onder het midden de Eusebiuskerk, en rechts bovenaan de Walburgiskerk. Rechts onderaan het toenmalige Provinciehuis en daarnaast het gebouw van het Rijksarchief. Links van de Eusebiuskerk de Kippenmarkt. Rechts boven naast de Eusebiuskerk het Stadhuis en het Duivelshuis. Rechts onder de Eusebiuskerk de Markt. (Foto: KLM Aerocarto, Gelders Archief nr. 1583 – 17973).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1960.

Het Gelders Archief heeft een collectie van 9.800 kleurendia’s uit het voormalig Gemeenteacrhief Arnhem gedigitaliseerd en online gezet. Daar zal Oud-Arnhem de komende periode graag uit putten, want er zit heel veel moois in. Vandaag de eerste: het Willemsplein in 1960. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 11635).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1953.

Nog een zicht op het Willemsplein in 1953, maar nu vanuit het Victoria Vesta-gebouw. Met een hele mooie verzameling auto’s op de parkeerplaats tussen de Jansbinnensingel en de Jansbuitensingel. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18583).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1953.

Zicht op het Willemsplein vanaf de Zijpsepoort in 1953. De reconstructie van het plein is afgerond, en er wordt de laatste hand gelegd aan de voetgangerstunnels rondom het plein. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18591).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1977

Posted on by 0 comment

Station Arnhem, 1977.

In de zomer van 1977 organiseerde de NS elke week een manifestatie in en rondom een van de treinstations in Nederland onder het motto Station Van De Week. Op 31 augustus 1977 was in die reeks station Arnhem aan de beurt. De activiteiten trokken veel belangstelling. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1433).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1912

Posted on by 0 comment

Arnhem, Steenstraat 1912.

Op 13 juni 1912, de dag waarop deze foto werd gemaakt, reed de paardentram voor het laatst door Arnhem. Vanaf mei/juni 1911 reden er ook al elektrische trams, maar de paardentram bleef tot juni 1912 ook in dienst. Daarna was het definitief afgelopen: de foto toont de laatste rit van de paardentram onder veel belangstelling in de Steenstraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6214).

Edit: Dit is niet de Steenstraat maar de Hoofdstraat in Velp.

Category: Arnhem

Arnhem, Maaslaan 1953

Posted on by 0 comment

Arnhem, Maaslaan 1953.

De Maaslaan (rechts) hoek Scheldestraat (links) in de wijk Presikhaaf I op 11 juni 1953. Dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/X6x5Ka. De flats van toen, gebouwd in 1952, staan er nog steeds. Wel zijn de balkonnetjes in de zijgevel verdwenen, en zijn de flatgebouwen flink opgeknapt. (Foto: Gelders Archief nr. 3019 – 16217).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1977.

Dit beeld zullen veel (oud)Arnhemmers zich wel herinneren. Station Arnhem, spoor 6b, wachten op -in dit geval- de Intercity naar Amsterdam CS. De foto is op 3 mei 1977 gemaakt. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 693-0003).

Category: Arnhem

Arnhem, Tamboerbosjesschool 1930-1931

Posted on by 0 comment

Arnhem, Tamboerbosjesschool 1930-1931.

Een leuke Humans of Old Arnhem deze: leerlingen van de Dr. P.C.M. Bosschool op de hoek Bouriciusstraat – Brantsenstraat, ook wel bekend als de Tamboerbosjesschool, van het schooljaar 1930-1931. De naam van de docent achter de piano is niet meer bekend. De beschrijving in het Gelders Archief geeft aan dat het om de 4e klas gaat, maar daarvoor lijken mij de kinderen wat te jong. Ik zou eerder zeggen de eerste of tweede klas. Wat denken jullie? (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 12223).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1976

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1976.

Het Stationsplein voor Hotel Haarhuis, 1976. Trolleybus nr. 55 uit de Zwitserse stad Bern maakt demonstratieritten in Arnhem. Dat gebeurde van 29 maart tot en met 12 april dat jaar. De bus was in Nederland op inititief van de KNVTO (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Transport Ondernemingen), een landelijk verband van vervoer- en transportbedrijven in de tijd. Het voornaamste doel van het bezoek aan Nederland was kijken naar de mogelijkheden van inzet van dit type trolley in de verbinding tussen Utrecht en Nieuwegein. Daar kwam het niet van: voor die route koos men voor een sneltram.

Omdat Arnhem nu eenmaal een trolleystad is kon een demonstratie in de Gelderse hoofdstad natuurlijk niet uitblijven. Het GVA wilde destijds echter nog niet aan gelede (trolley)bussen, en vond de Zwitserse variant bovendien veel te duur. De bus werd na de ritten in Arnhem dan ook onverrichter zake terug getransporteerd naar de thuisbasis.

Voor wie het interesseert: in WikiPedia staat een fraai overzicht van de geschiedenis van de trolleybus In Nederland en daarbuiten: https://goo.gl/9AWZZf. Er is ook een FaceBook-pagina over trolleybussen: https://goo.gl/lzkfo7. En om deze trolley-aflevering dan maar helemaal compleet te maken: deze reportage over de Arnhemse trolley met beelden uit 1973, gemaakt door Van Gewest Tot Gewest, is ook leuk om te zien: https://goo.gl/QJ0I5j. (Foto: privé collectie Harry Sanders).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein West 1961

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein West 1961.

Stationsplein West op 5 juni 1961. (Foto: NS, collectie Het Utrechts Archief, nr. 150118).

Category: Arnhem

Arnhem, Spijkerlaan 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Spijkerlaan 1945.

Na de bevrijding moesten in 1945 alle nutsvoorzieningen in de stad op juiste werking en schade worden gecontroleerd. Hier gebeurt dat middels een controle van de waterleiding door gemeenteambtenaren. Ze staan op de splitsing Spijkerlaan (rechtdoor), Spijkerstraat (linksaf), en de Kastanjelaan waar de fotograaf staat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/MW4zcg. Van één persoon op de foto is de naam bekend: de man tweede van links met pet is dhr. Witjes. (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 494).

Category: Arnhem

Arnhem, EKCA 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, EKCA 1930.

Een heleboel Humans of Old Arnhem op één foto: leden van de korfbalvereniging EKCA. De foto is in 1930 gemaakt op het toenmalige EKCA sportcomplex in de wijk Cranevelt. De Eerste Korfbal Club Arnhem werd in 1909 opgericht en was de eerste korfbalclub in oostelijk Nederland. Nog wat info over EKCA kun je hier vinden: https://goo.gl/8mnrQY. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 13070).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto 1944

Posted on by 0 comment

Arnhem, luchtfoto 1994.

Luchtfoto van de RAF (Royal Air Force), gemaakt op 19 september 1944, dag drie van de Slag om Arnhem. Rechts onderin Sonsbeek. Iets links van het midden is de brug over het spoor bij de Bovenbrugstraat en de Brugstraat (ook wel bekend als de Diaconessenbrug) duidelijk herkenbaar. Daar iets onder het spoorwegstation. Boven Sonsbeek de Burgemeesterswijk met het Diaconessenhuis, herkenbaar aan het ronde voorplein. Boven de rookpluim links het St. Elizabeths Gasthuis aan de Utrechtseweg (Bovenover), en links ervan de bomenrij langs Onderlangs. Meer naar onderen links is de Oude Haven duidelijk herkenbaar. Helemaal onderaan links is ook de Koepelkerk op het Jansplein zichtbaar. En rechts ervan het Willemsplein en de Zijpse Poort. Wie het stratenplan van Arnhem goed kent zal verder veel straten herkennen. (Foto: RAF, Gelders Archief nr. 1560 – 679).

Category: Arnhem

Arnhem, Hond 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Hond 1900.

Een foto van een Arnhems hondje uit rond 1900 op de pagina. Hoezo? Leg ik uit. Op 12 november vorig jaar stond hier een foto van de zaak van fotograaf F.J. Malgo aan de Hoflaan 193 in de wijk Klarendal (https://goo.gl/QDdkCj). Van deze fotograaf is zoals toen gemeld weinig werk bewaard gebleven. Maar niet alle fotowerk blijkt spoorloos: vandaag dook deze foto van een hondje op uit het foto-album van de overgrootouders van Helena Driessen, de Arnhemse familie Kraaijenbrink. Het aardige is -naast het leuke maar wel wat angstig kijkende hondje- de signering onderaan de foto. Het is waarschijnlijk één van de weinige in privé-bezit bewaard gebleven originele foto’s met dit stempel van de maker. In het Gelders Archief zijn wel een paar portretfoto’s van Malgo bewaard: https://goo.gl/zPQMJ5. (Foto: privé-collectie Helena Driessen).

Category: Arnhem

Arnhem, Parkstraat 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Parkstraat 1977.

De Vrijzinnig Hervormde Kerk aan de Parkstraat nr. 31a, 1 februari 1977. Het kerkgebouw werd in 1926 in gebruik genomen. Sinds begin jaren ’80 is de kerk gezamenlijk in gebruik met de Remonstranten. De huidige naam van deze samenwerking is Parkstraatgemeente. De kerk werd gebouwd onder architectuur van H.B. Broekhuizen in Haagse School-stijl. Deze architect was verder onder meer de ontwerper van de Arnhemse Buitenschool (https://goo.gl/UMzQpt). Hier kun je meer lezen over dit markante kerkgebouw: https://goo.gl/9VU7Ur. De kerk in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/T8E4wI. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 183).

Category: Arnhem

Arnhem, Spijkerlaan 1920

Posted on by 0 comment

Arnhem, Spijkerlaan 1920.

Tramwagen 9 op lijn 2 op het eindpunt in de Spijkerlaan, hoek Steenstraat. De foto is in 1920 gemaakt. Van dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/SxOKyi. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6918).

Category: Arnhem

Arnhem, Boek Toen En Nu

Posted on by 1 comment

Oud-Arnhem is normaal gesproken niet van de reclame. Er zijn echter uitzonderingen, zeker wanneer een fotoboek over Oud Arnhem verschijnt. Dat gebeurde vandaag. Ronald Wilfred Jansen, historicus en oud-inwoner van de Gelderse hoofdstad, maakte een fraai fotoboek over de historie van de Arnhemse binnenstad. Titel: Arnhem Toen En Nu De Historische Binnenstad. Het 254 pagina’s tellende boek toont foto-compilaties van situatie’s toen en nu, met tekst en uitleg over de historie van die plek. De auteur kreeg hierbij hulp van het Gelders Archief en Oud-Arnhem. Het fotoboek is vanaf vandaag te bestellen bij Drukkerij Pumbo via deze verkooplink: https://goo.gl/H4IPpp. Over een week kan dat ook via bol.com. ISBN-nummer: 9789490482237. In een door Jansen uitgegeven persbericht kun je alle details over het boek zoals drukvorm, omslag en formaat lezen: https://goo.gl/qSVgkA.

Category: Arnhem

Arnhem, Graslaan 1940

Posted on by 0 comment

Arnhem, Graslaan 1940.

Blik op de Graslaan in Malburgen-Oost vanonder het viaduct in de oprit van de Rijnbrug, 1940. De ronde bebouwing tussen de Veerpolderstraat (links) en de Graslaan (rechts) werd in de oorlog dusdanig zwaar beschadigd dat het niet meer werd opgebouwd. Er kwamen in 1953 flatwoningen voor in de plaats. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2016: https://goo.gl/rFGh1R. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 2181).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Hommelstraat 1945.

Eergisteren stond hier een foto van de Hommelstraat op 30 juni 1945, gezien vanaf het Velperplein. Vanavond lopen we een eindje de Hommelstraat in tot ongeveer aan het begin van de bocht die toen nog in de straat zat. Ook deze foto is op 30 juni 1945 gemaakt. In de verte zien we de Hommelse Poort naar de Hommelseweg.

Wanneer je de positie van de fotograaf destijds vandaag de dag kiest sta je op de Van Muijlwijkstraat. Het pand meest links op de oude foto is het witte pand in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/AgMBIW. Aan de breder wordende stoep en het feit, dat de laatste twee panden al een beetje in een bocht staan (https://goo.gl/RU29RN), kun je afleiden waar ongeveer destijds de bocht in de Hommelstraat begon.

De straat mondde destijds uit op het Velperplein schuin tegenover Musis Sacrum. Dat kun je op deze hier eerder gepubliceerde foto van de Hommelstraat uit 1930 goed zien: Musis Sacrum zien we in de verte: https://goo.gl/j1Gzux. (Foto van vandaag: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 250).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Markt 1930.

De Markt in 1930. Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 7355).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Rijnstraat 1945.

Drukte bij de heropening van de HEMA op de hoek Rijnstraat – Weverstraat in 1945. Wisten jullie trouwens dat HEMA staat voor Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam? Dat het “Amsterdam” is komt omdat de allereerste vestiging van de HEMA in de hoofdstad werd geopend, op 4 november 1926 aan de Kalverstraat. Veel meer info over de HEMA kun je hier lezen: https://goo.gl/Ypvvvd. (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 1045).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Hommelstraat 1945.

De Hommelstraat, die toen nog direct uitmondde op het Velperplein, 30 juni 1945. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 249).

Category: Arnhem

Arnhem, Broekstraat 1934

Posted on by 0 comment

Arnhem, Broekstraat 1934.

De Broekstraat in de wijk Het Broek in 1934. De woningen zijn dan net opgeleverd en bewoond. De foto is gemaakt vanaf het hoger gelegen spoorwegemplacement. (Foto: Brumas, Gelders Archief nr. 1501-04 – 2222).

Category: Arnhem

Arnhem, Land van de Markt 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Land van de Markt 1930.

Het Land van de Markt tijdens een wolkbreuk in 1930. De vrachtwagen is er een van de Stokvis-fabriek. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6732).

Category: Arnhem

Arnhem, Oeverstraat 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Oeverstraat 1977.

Oeverstraat, 13 maart 1977. Actievoerders protesteren tegen de dreigende sluiting van de Stokvishal. Toen al wilde de gemeente Arnhem het poppodium weg hebben: de gemeente wilde de ruimte gebruiken voor sociale huurwoningen. Uiteindelijk werd de hal in 1983 gesloten en werd het gebouw afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Stokvishal-info op WikiPedia: https://goo.gl/tZ080w. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 396-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Taklaan 1930-1940

Posted on by 0 comment

Arnhem, Taklaan 1930-1940.

Een leuke Humans of Old Arnhem: kinderen uit de Taklaan en omgeving helpen met…. de aanleg van een zandbak? Of een plantenbak? Niet helemaal duidelijk. De foto is ergens tussen 1930 en 1940 gemaakt. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15252).

Category: Arnhem

Arnhem, Spijkerlaan 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Spijkerlaan 1945.

De Spijkerlaan in juni 1945. De fotograaf staat met de rug naar de Steenstraat. Dezelfde positie in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/JD9gi1. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 247).

Category: Arnhem

Arnhem, Thomas à Kempislaan 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Thomas à Kempislaan 1930.

Op 2 juni 2014 besteedde Oud-Arnhem aandacht aan een wijk waarvan niet zo heel veel Arnhemmers meer weten dat-ie ooit bestaan heeft: de Vijverwijk langs de Thomas à Kempislaan: https://goo.gl/0xjnE3. Vandaag nog een foto uit die wijk, uit 1930. Het wijkje stond op de plaats waar tegenwoordig het Arentheem College Tomas a Kempis is gevestigd. De noodwoningen, gebouwd in 1921, werden in 1934 met de grond gelijk gemaakt. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15285).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Jansstraat 1945.

De Jansstraat in juni 1945. We kijken richting Willemsplein. Linksaf de Pauwstraat. Vanaf dezelfde plek in Google DStreetView, april 2016: https://goo.gl/8CFxGg. (Foto: Raayen, Gelders Archief nr. 1535 – 313).

Category: Arnhem

Arnhem, Sint Janskerkstraat 1988

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sint Janskerkstraat 1988.

In oktober 1988 maakte kunstenares Karlijne Pietersma deze fraaie muurschildering op een pand aan de Sint Janskerkstraat in de wijk Klarendal. De schildering zit er nog steeds, al is-ie na ruim 28 jaar behoorlijk vervaagd en amper nog zichtbaar door de bomen die er inmiddels voor staan: Google StreetView oktober 2016: https://goo.gl/oVLIW9. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 8737).

Category: Arnhem

Arnhem, video Market Garden 1944

Posted on by 0 comment

Op de FaceBook-pagina van War History Online verscheen vandaag een mooie documentaire over Operation Market Garden in 1944. Het bekijken waard: https://goo.gl/cCsvy3. (Via AirborneFeelings: https://goo.gl/Jh13mN).

Category: Arnhem

Arnhem, Vijzelstraat 1916

Posted on by 0 comment

Arnhem, Vijzelstraat 1916.

Een stukje Vijzelstraat in 1916. In het midden op huisnummer 20 het Heeren Mode Magazijn van Fred. Busch. Rechts op nummer 21 de winkel voor dameshoeden van de Firma Van Aalten met als motto “Het Goedkoopste Mode Magazijn”. In het pand links op  nummer 19, waarvan we een stukje van de rechter ingang zien, zit dan Grand Café Restaurant Central (foto uit 1890: https://goo.gl/eC43FV). Wanneer we de panden bekijken in Google StreetView (april 2016: https://goo.gl/djuhTF) zien we dat aan de twee panden rechts het nodige is gemoderniseerd. In het middelste pand zijn de fraaie ornamenten boven de begane grond verdwenen. Bij het rechter pand is dat ook het geval, en het heeft een extra verdieping gekregen. De gevel op de begane grond van het linker pand is nog wel origineel. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17326).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnbrug 1944

Posted on by 0 comment

Arnhem, Rijnbrug 1944.

Het plantsoen bij de noordelijke oprit naar de Rijnbrug, augustus 1944, een maand vóór de Slag om Arnhem. De panden rechts staan aan de Eusebiusbinnensingel. De panden wat verder naar achteren staan aan de Marktstraat. (Foto: B.G. Ham, Gelders Archief nr. 1570 – 135).

Category: Arnhem

Arnhem, Karel van Gelderstraat 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Karel van Gelderstraat 1977.

De Karel van Gelderstraat in het Spijkerkwartier, 8 maart 1977. Uit de tijd dat prostitutie in de wijk nog “big business” was. Op 4 januari 2006 kwam daar een einde aan na een lange reeks procedures tot aan de Raad van State aan toe. Meer info over de (ontstaans)geschiedenis van het Spijkerkwartier kun je hier lezen: https://goo.gl/66eCRM. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 353-0003).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1932

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sonsbeek 1932.

Leuke momentopname op het terras van de Theeschenkerij in Park Sonsbeek, 1932. Wie de personen op de foto zijn is helaas niet gedocumenteerd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14160).

Category: Arnhem

Special: Vesta ons kantoorhuis aan de Jansbuitensingel

Posted on by 0 comment

De vaste bezoekers van Oud-Arnhem weten het wel: zo af en toe produceert Benno Landsheer een Special voor Oud-Arnhem. Dit keer deed hij dat samen met Jan Veltman. Uit Veltman’s privé-archief kwamen wat foto’s tevoorschijn die in de special niet mochten ontbreken. De rijk geïllustreerde Special vertelt de ontstaansgeschiedenis van Vesta, het verzekeringsbedrijf waar heel wat Arnhemmers hebben gewerkt. En de geschiedenis van het bij elke (oud)-Arnhemmer bekende Vesta-gebouw aan de Jansbuitensingel.

De Special van vandaag is in PDF-formaat, en kun je hier lezen/downloaden (9,6 MB): https://goo.gl/4Iri3a. Let op: je kunt de eventuele vraag of je een DropBox-account wil nemen overslaan en klikken op “Nee bedankt, ga door met weergeven ->”.

Om ‘m te kunnen lezen moet je computer PDF-bestanden kunnen tonen. Acrobat Reader kun je indien nodig hier downloaden: https://get.adobe.com/nl/reader/. Apple-gebruikers (OSX en macOS) kunnen de PDF ook lezen met de app Voorvertoning/Preview). De meeste mobiele apparaten hebben standaard een PDF-reader ingebouwd, of er is een PDF-app beschikbaar. Ga daarvoor naar de app-store voor je smartphone of tablet.

Category: Arnhem

Arnhem, Prins Hendrikstraat 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Prins Hendrikstraat 1910.

De Prins Hendrikstraat (rechts) in het Spijkerkwartier in 1910. De fotograaf staat in de Parkstraat. De Gruijter was een landelijk opererende verhuizer en meubeltransporteur met vestigingen in Arnhem, Amsterdam en Den Haag. Opgericht in Den Haag in 1881 kreeg het bedrijf in 1920 het predikaat Koninklijk na een aantal succesvol verlopen verhuizingen van leden van het Oranjehuis, waaronder de verhuizing van Koning Willem III van Den Haag naar paleis Het Loo in Apeldoorn in 1881. Dat was meteen ook de eerste grote klus voor het dan net opgerichte bedrijf. Het verhuisbedrijf bestaat overigens nog steeds en is tegenwoordig gevestigd in Zoeterwoude. Het linker pand van de Arnhemse vestiging van De Gruijter, gebouwd in 1881, bestaat ook nog steeds met zelfs de (wat gewijzigde) belettering erop: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/EUmtHJ. De belettering op de oude foto is duidelijk door de fotograaf “opgepoetst”: de foto werd gebruikt voor een reclame-ansichtkaart, en dan moest de tekst natuurlijk wel duidelijk leesbaar zijn. Het rechter pand van De Gruijter en de woonhuizen ernaast bestaan niet meer: daar staat sinds 1983 een appartementencomplex. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1892. Via een tip van Anne-Loes Schwadtke-Tieben).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperbuitensingel 1942

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperbuitensingel 1942.

Ook een mooie momentopname: de Velperbuitensingel op 18 mei 1942. Links de garage van NV Citam. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/aUR47c. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5209).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1930.

Blik op het zuidelijke deel van het Velperplein in 1930. Rechtdoor de Jansbinnensingel en de Jansbuitensingel. Linksaf de Roggestraat. In het gebouw met de koepels is dan de Levensverzekering Maatschappij Arnhem gevestigd. Vanaf (ongeveer) dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/H7FNo1. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16508).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperpoortslangstraat 1917

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperpoortslangstraat 1917.

De Velperpoortslangstraat gezien vanaf de Roggestraat op 24 juni 1917. In het zogeheten Passantenhuis links (een verzorgingshuis, waar tot in 1900 het oude telefoonkantoor was gevestigd) is dan de Mobilisatie Telegraaf Afdeling 2e Divisie gevestigd. Deze post maakte onderdeel uit van het telegrafie-netwerk van het Nederlandse leger, waarvan ook het in 1874 opgerichte Wapen van de Verbindingsdienst (een voorloper van het Regiment Verbindingstroepen) deel uitmaakte. Het Wapen werd bij de mobilisatie in 1914 voor het eerst daadwerkelijk ingezet. Over deze verbindingsdienst kun je hier meer lezen: https://goo.gl/ocPLaJ. De bemanning van de telegrafiedienst staat voor de deur. In het pand rechts zit dan de leerlooierij van Terwindt, die zelf ook op de foto staat in zijn werkschort. Ook weer zo’n plek in de stad die sindsdien drastisch is veranderd: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/sb8ROG. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16682).

Category: Arnhem

Arnhem, Weerdjesstraat 1913

Posted on by 0 comment

Arnhem, Weerdjesstraat 1913.

Blik op de Weerdjesstraat in 1913. De versieringen hangen er in verband met de viering van 100 jaar onafhankelijkheid. Van foto’s uit het begin van de vorige eeuw weten we meestal wel waar ze gemaakt zijn, maar wie op de foto staan is veelal niet (meer) bekend. Over deze foto zijn wel wat extra gegevens bekend. Zo weten we dat in de hoekwoning links (hoek Weerdjesstraat – de nu niet meer bestaande Ridderstraat) destijds de familie Slakhorst woonde. In de hoekwoning rechts (hoek Weerdjesstraat – Ridderstraat richting Roermondsplein) huisde destijds de familie Hiddink. Bewoner M.F. Hiddink staat ook op de foto: hij is de middelste man in het groepje van drie op de linker hoek. Deze Hiddink was destijds commandant van de Arnhemse brandweer en mede-organisator van de feestelijkheden rond 100 jaar onafhankelijkheid. Het jongetje naast hem is waarschijnlijk zijn zoon. Overigens is het vandaag de dag niet meer voor te stellen hoe deze omgeving in Arnhem er destijds uitzag, zeker wanneer je het vergelijkt met de situatie in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/2ZeqlR. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 3302).

Category: Arnhem

Dienstmededeling

Posted on by 0 comment

Oud-Arnhem gaat even met reces vanwege Kerst en de Jaarwisseling. Tot begin januari. PB. Foto: Nieuwjaarskaart 1929, uit privé-collectie Bas Schoel.

Category: Arnhem

Arnhem, Grote Oord 1910

Posted on by 1 comment

Arnhem, Grote Oord 1910.

De hoek Grote Oord (linksaf) en de Vijzelstraat gezien vanuit de Rijnstraat. In et hoekpand is dan gevestigd de handel in papier en kantoorboeken van Gerbrands. Links ervan het Tiroler Schoenen Magazijn van Nimpisinger. Op de hoek werd begin jaren ’30 het bekende Heck’s (het latere Ruteck’s en na eind jaren ’60 Corner’s House) gevestigd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/Z9nucE. (Foto: GeldersArchief nr. 1501-04 – 4010).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1913

Posted on by 0 comment

Arnhem, Utrechtseweg 1913.

De Utrechtseweg in 1913. Padvinders staan bij de Buitensociëteit (tegenwoordig het Museum Arnhem) gereed voor een optocht ter gelegenheid van de viering van 100 jaar onafhankelijheid. Dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/cRuw4r. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15750).

Category: Arnhem

Arnhem, Promotiefilm 1985

Posted on by 0 comment

Vanavond een leuke promotiefilm uit 1985. De film werd destijds gemaakt door Rinus van Schie Videoproducties in Westervoort in opdracht van de gemeente Arnhem. Doel was vooral om IPEC (het latere TNT-IPEC) voor het Arnhemse te behouden. Maar doel was ook het zo aantrekkelijk mogelijk presenteren van de stad als vesftigingsplaats voor andere (buitenlandse) bedrijven. De film duurt 11 minuten en 13 seconden en is Engelstalig ingesproken, geen ondertiteling. De film kun je hier bekijken: https://youtu.be/HflD0QMUdYc. (Copyright: Rinus van Schie Videoproducties, Westervoort).

Category: Arnhem

Arnhem, Bouriciusstraat 1918

Posted on by 1 comment

Arnhem, Bouriciusstraat 1918.

De Bouriciusstraat in 1918. Rechts het Tamboersbosje, waar op dat moment de eerste kapwerkzaamheden zijn begonnen. Het bosje met lindebomen moest plaats maken voor de bouw van de Dr. Bosschool, ook wel bekend als de Tamboersbosjeschool. Van het rooien van de bomen stond al eens een foto op Oud-Arnhem: https://goo.gl/chpolw. In 1999 werd dat schoolgebouw gesloopt om aanpassing van de Amsterdamseweg mogelijk te maken. Nu ziet het er vanaf dezelfde plek zo uit: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/3qYnmG. Aardig klein detail: de verspringende muurtjes met hekken van toen, links, staan er vandaag de dag nog net zo. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2037).

Category: Arnhem

Arnhem, Bakenbergseweg 1935

Posted on by 0 comment

Arnhem, Bakenbergseweg 1935.

Aan de Bakenbergseweg werd in 1935 de R.K. Kleuterschool geopend. De Arnhemsche Courant maakte er destijds melding van met een fraaie tekst bij de foto: “Deze school draagt tot opschrift: “Ons Kleuterhuis”. Met opzet is de naam school vermeden, omdat de kleuters hier werkelijk een tweede tehuis vinden. Bijgaande foto’s geven eenigszins een idee hoe de kleuters zich er thuis gevoelen. De werkjes door hen zelf gekozen hebben hun volle aandacht en spelenderwijs oefent zich hand en oog. Huishoudelijk werk is een fijne bezigheid, het leert hen netheid en oefent de spieren”. Zie ik de media van vandaag bij de opening van een peuterspeelzaal niet zo 123 meer zo optekenen… :-). Het gebouw bestaat nog steeds: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/we4fce. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1367).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1955.

Deze week werd bekend dat Stadsbioscoop Rembrandt per 1 januari 2017 stopt. De bezoekersaantallen vallen behoorlijk tegen, en de concurrentie met andere bestaande (en nog te bouwen) grote bioscoopbedrijven is moordend. Hier een artikel over de sluiting op Arnhem-Direct: https://goo.gl/jUFl4i. Op de foto het aloude Rembrandt Theater aan het Velperplein op 11 juni 1955. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 16346).

Category: Arnhem

Arnhem, Graaf Lodewijkstraat 1913

Posted on by 0 comment

Arnhem, Graaf Lodewijkstraat 1913.

Vleeschhouwerij en Spekslagerij Karel-Theodorus Wolters v.d. Weij op de hoek van de Graaf Lodewijkstraat (huisnummer 2) en de Hommelseweg in 1913. De man rechts is Karel. De vrouw met het meisje op de arm is zijn echtgenote Julia. In het midden de zuster van Karel, Wilhelmina. Wie de twee dames zijn die links boven uit het raam hangen is niet gedocumenteerd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/jqASnn. Advertentie in de Arnhemsche Courant van 30 augustus 1918 met aankondiging van de verkoop van vet kalfsvlees tegen bon no. 135, waarin deze slagerij wordt genoemd (met als adres Hommelscheweg): https://goo.gl/R3oJrH. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3939).

Category: Arnhem

Arnhem, Kloosterstraat 1932

Posted on by 0 comment

Arnhem, Kloosterstraat 1932.

De Kloosterstraat, 1932. Leerlingen van de Witte School op de hoek Rosendaalseweg – Bronbeeklaan zijn in twee bussen gestapt voor een schoolreisje naar Harderwijk. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3616).

Category: Arnhem

Arnhem, Het Lange Water 1913

Posted on by 0 comment

Arnhem, Het Lange Water 1913.

Luchtvaartpionier Henri Bakker (1878-1933) met zijn Blériot vliegtuig (https://goo.gl/MPk1ta) tijdens een tussenlanding op de weilanden van boerderij Het Lange Water ten oosten van Arnhem, in 1913. In dit weilandgebied zou eind jaren ’60 de wijk Over Het Lange Water verrijzen. Ook de straatnaam Lange Water herinnert nog aan de boerderij. Henri Bakker was de tweede Nederlander die een Nederlands vliegbrevet haalde op 7 april 1911. De pionier verdiende zijn geld met vliegdemonstraties. Hier kun je meer over hem lezen: https://goo.gl/CBeqbs. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 744).

Category: Arnhem

Arnhem, Duivelshuis 1925

Posted on by 0 comment

Arnhem, Duivelshuis 1925.

Het Duivelshuis op een regenachtige dag in 1925. Rechtdoor de Walburgstraat met de St. Walburgiskerk. (Foto: uit privé-collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Klarendalseweg 1977.

De Klarendalseweg met linksaf de Akkerstraat, 7 mei 1977. De kraampjes in de Akkerstraat staan er ter gelegenheid van de Nationale Molendag, waarmee de Klarendalse Molen in het zonnetje werd gezet. De Nationale Molendag werd in 1973 voor het eerst gehouden: https://goo.gl/tWM6VW. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/VQI2cZ. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 720-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Langstraat 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Langstraat 1930.

Arnhem mag dan wel ooit de titel Haagje van het Oosten hebben gekregen, bittere armoe was er eind 1800 en in de eerste helft van de vorige eeuw ook wel degelijk in de Gelderse hoofdstad. Dat wordt met deze foto van de Langstraat in het Weerdjesgebied uit 1930 nog eens treffend in beeld gebracht. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6789).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansplaats 1942

Posted on by 0 comment

Arnhem, Jansplaats 1942.

De Jansplaats in mei 1942. En vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/10W0yu. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5208).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusplein 1920

Posted on by 0 comment

Arnhem, Eusebiusplein 1920.

Het Eusebiusplein in 1920. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3513).

Category: Arnhem

Arnhem, Kastanjelaan 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Kastanjelaan 1977.

Op 16 mei 1977 verhuisden de kleuters van Kleuterschool ’t Spijkertje aan de Kastanjelaan naar De Rozeknop in de Boekhorstenstraat. Hier zien we de groep kinderen op het schoolpleintje naast ’t Spijkertje, klaar voor de wandeling naar de Boekhorstenstraat. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 771-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Wagnerlaan 1942

Posted on by 0 comment

Arnhem, Wagnerlaan 1942.

Het Gemeenteziekenhuis aan de Wagnerlaan in mei 1942. Op het dak zijn rode kruizen aangebracht als waarschuwing voor piloten dat het hier geen militair object maar een ziekenhuis betreft. (Foto: Gelders Archief nr. 1560 – 5220).

Category: Arnhem

Arnhem, Weverstraat 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Weverstraat 1930.

De Weverstraat gezien in de richting van de Grote Oord, 1930. Rechts is nog net een stukje zichtbaar van Lunchroom Heck’s, later omgedoopt in Ruteck’s. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18065).

Category: Arnhem

Posted on by 0 comment


Oud-Arnhem wenst jullie een fijne Kerst en een gelukkig en gezond 2017.

 

Category: Arnhem

Arnhem, Schuttersbergplein 1987

Posted on by 0 comment

Arnhem, Schuttersbergplein 1987.

Schuttersbergplein in de wijk Geitenkamp, met kapper, 9 juni 1987. In Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/iYg7Ij. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13384).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Markt 1977.

Kermis op de Markt, 17 mei 1977. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 785-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1925

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1925.

Een fraaie, messcherpe foto van de HBS (Hoogere Burgerschool) aan het Willemsplein in 1925. Het markante schoolgebouw is in 1959 gesloopt. (Foto: Gazendam, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18359).

Category: Arnhem

Arnhem, Konijnenweg 1953

Posted on by 1 comment

Twee fotootjes, gemaakt op de Konijnenweg in de wijk Geitenkamp op 4 augustus 1953, ingezonden door Friederike van Bijnen. Zij kwam destijds met haar ouders op nummer 18 wonen. Op beide foto’s staat ze er zelf op als jong meisje, net verhuisd vanuit Amsterdam naar Arnhem. Dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/Jrrp6T. (Foto’s: privé-collectie Friederike van Bijnen).

Foto 01: Konijnenweg 4 augustus 1953.

Foto 02: Konijnenweg 4 augustus 1953.

Category: Arnhem

Arnhem, Dennenweg 1932

Posted on by 0 comment

Arnhem, Dennenweg 1932.

Deze Arnhemmer was in de jaren ’30 een bekende verschijning in de wijk Geitenkamp. M. Hogeweg, die zijn bakkerskar ombouwde tot ijscokar en daarmee in de zomermaanden door de wijk trok. De foto is gemaakt op de Dennenweg in 1932, ongeveer op deze plek: https://goo.gl/KjDX6m. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2861).

Category: Arnhem

Arnhem, Vraagplaatje 1977

Posted on by 1 comment

Arnhem, vraagplaatje 1977.

Vandaag een vraagplaatje, waar de meeste (oud)Arnhemmers het antwoord wel op zullen weten. Deze twee heren zijn blij met het oude brood, dat door de buurtbewoners steevast wordt bewaard voor de pony’s. Als dank daarvoor krijgt de jeugd uit de buurt op 11 juli 1977 een gratis ritje in de ponywagen aangeboden. Vraag 1: wie zijn deze vrolijk gestemde heren? Vraag 2: waar precies is deze foto gemaakt? (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1116-0002).

Edit: nou, dat was natuurlijk voor de echte Arnhemmers een inkoppertje. De foto is gemaakt op het Schuttersbergplein. Links Kees van Vlaanderen, en rechts Gerrit van Vlaanderen, beter bekend als Tempo van Vlaanderen, de burgemeester van Klarendal.

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1930.

Het Willemsplein in 1930. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/4PcZaQ. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18362).

Category: Arnhem

Arnhem, Cattepoelseweg 1942

Posted on by 0 comment

Arnhem, Cattepoelseweg 1942.

De Cattepoelseweg op 18 mei 1942. Links het viaduct in de Schelmseweg. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2016: https://goo.gl/YKfo6L. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5214).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1935

Posted on by 0 comment

De werktroep Arnhem 3D heeft weer een fraaie animatie gepubliceerd. Dit keer krijgen we een kijkje op en rond de Rijnkade zoals die er in 1935 bij lag. De oude schipbrug is er nog, de Rijnbrug is net gebouwd. Kijk en geniet: https://www.youtube.com/watch?v=Ph6_AGj26h4.

Category: Arnhem

Arnhem, Toen en Nu

Posted on by 0 comment

Koos Winkelman, hier beter bekend als Toen-Nu-Koos, heeft weer een paar leuke toen-nu-compilaties gemaakt. Vandaag in een albumpje op Oud-Arnhem. Details staan bij de foto’s.

Category: Arnhem

Arnhem, Dam 1932

Posted on by 0 comment

Arnhem, Dam 1932.

Blik op de Dam in 1932, de verbinding tussen de Eusebiusbuitensingel en de Eusebiusbinnensingel. Rechtdoor de Walburgstraat. Dit fraaie plekje moest het veld ruimen voor de aanleg van de toerit naar de Rijnbrug. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2843).

Category: Arnhem

Arnhem, Wormserlaan 1966

Posted on by 0 comment

Arnhem, Wormserlaan 1966.

Leuke momentopname in de Wormserlaan in november 1966. Buurtbewoners staan bij…. wie weet dat nog? Bloemenverkoper? Groenteboer? Melkboer? De woningen “op de bult” staan aan de Lijsterstraat. Vooraan linksaf en rechtsaf de Klaas Katerlaan. De woningen aan de Wormserlaan werden in 1917 gebouwd, die aan de Lijsterstraat twee jaar later.

De Wormserlaan is vernoemd naar Johan Adam Wormser (18-07-1862), deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Wormser was ook medewerker van de politicus en historicus Groen van Prinsterer (https://goo.gl/139sgA), en voorman van het werkliedenverbond Patrimonium (https://goo.gl/KYdcSR).

Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/RCvZaz. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18765).

Category: Arnhem

Arnhem, Spoorwegstraat 1930

Posted on by 0 comment

Arnhem, Spoorwegstraat 1930.

School VIII aan de Spoorwegstraat in 1930. Van dit gebouw stond al eens een foto uit 1974 op Oud-Arnhem: https://goo.gl/PCw7Dm. De plaquette met de naam van de school, die we op de foto uit 1974 aan de gevel zien, zit tegenwoordig tegen de gevel van de woningen die op de plek van de school zijn gebouwd: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/DQ4eGb. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14267).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1942

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1942.

Het Stationsplein op 18 mei 1942. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5222).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein West 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein West 1977.

Stationsplein West op 14 juli 1977. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1146-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Johan de Wittlaan 1942

Posted on by 0 comment

Arnhem, Johan de Wittlaan 1942.

De Johan de Wittlaan op 18 mei 1942. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/wvmWsS. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5221).

Category: Arnhem

Arnhem, Emmastraat 1907

Posted on by 0 comment

Arnhem, Emmastraat 1907.

De Emmastraat in het Spijkerkwartier in 1907, gezien in de richting van de Hertogstraat. Linksaf de Parkstraat. De meeste panden op de foto stammen uit 1880. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/rqmm1N. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3208).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1907

Posted on by 0 comment
Arnhem, Apeldoornseweg 1907.

Arnhem, Apeldoornseweg 1907.

Dit bijzonder fraaie pand is Villa Andria aan de Apeldoornseweg nr. 59, op de hoek met de Paul Krugerstraat (linksaf). Het pand bestaat nog steeds in nagenoeg ongewijzigde vorm. Alleen de hekwerkjes op de serres zijn gemoderniseerd. Zelfs het tuinhek van toen staat er nog steeds. Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/XcF9Yn. De foto is in 1907 gemaakt, kort na oplevering van het gebouw aan de bewoners die dan ook trots poseren in de serre en op het balkon. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1124).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1977.

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1977.

Afbraak van twee panden aan de Eusebiusbuitensingel op de hoek met de Boulevard Heuvelink, 29 maart 1977. De panden links ervan, waar onder meer de Meubeltoonkamer “Arnhem” was gevestigd, bestaan nog wel. Op de sloopplek staan nu winkels en appartementen: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/5mxz9h. Over het rechter pand stond al eens info in Oud-Arnhem: https://goo.gl/AkL7kW. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 502-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Wagnerlaan 1942

Posted on by 0 comment
Arnhem, Wagnerlaan 1942.

Arnhem, Wagnerlaan 1942.

De ingang van het Gemeenteziekenhuis aan de Wagnerlaan in mei 1942. Heel wat (oud)Arnhemmers zullen deze ingang nog wel kennen. En voor wie al langere tijd niet meer in Arnhem is geweest: dat ziet er tegenwoordig wel wat anders uit bij Rijnstate, zoals het op 21 mei 1995 geopende nieuwe ziekenhuis nu heet. Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/0kDMwk. Over de geschiedenis van de ziekenhuizen in Arnhem, Velp en Zevenaar kun je hier alles lezen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnstate. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5229).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1907

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnstraat 1907.

Arnhem, Rijnstraat 1907.

De Rijnstraat in 1907. De fotograaf staat in de Vijzelstraat en kijkt richting Nieuwe Plein. Linksaf de Weverstraat, rechtsaf de Grote Oord. En dat ziet er tegenwoordig zo uit, Google StreetView april 2016: https://goo.gl/3mWlnt. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 2345).

Category: Arnhem

Arnhem, Tivolilaan 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Tivolilaan 1930.

Arnhem, Tivolilaan 1930.

Kleutertehuis Huize “Het Zonlicht” aan de Tivolilaan, 1930. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15355).

Category: Arnhem

Arnhem, Monnikensteeg 1952

Posted on by 0 comment
Arnhem, Monnikensteeg 1952.

Arnhem, Monnikensteeg 1952.

Militaire parade tijdens een familiedag op de Saksen Weimarkazerne aan de Monnikensteeg op 1 april 1952. (Foto: Jacquet, Gelders Archief nr. 1534 – 1925).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg 1907

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpendaalseweg 1907.

Arnhem, Zijpendaalseweg 1907.

Dit fraaie pand aan de Zijpendaalseweg nr. 26 kent elke (oud)Arnhemmer wel. Misschien minder bekend is dat er ooit een pension was gevestigd. De foto is op 22 juli 1907 gemaakt door fotograaf Wilh. Moonen, toen gevestigd aan de Roggestraat. Het pand, gebouwd in 1890 en tegenwoordig met huisnummer 28, bestaat nog steeds: Google StreetView april 2016: https://goo.gl/afnJ3Y. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 5269).

Category: Arnhem

Arnhem, Van Hasseltstraat 1966

Posted on by 0 comment
Arnhem, Van Hasseltstraat 1966.

Arnhem, Van Hasseltstraat 1966.

Zo af en toe besteedt Oud-Arnhem aandacht aan bedrijven die elke Arnhemmer wel kent of heeft gekend. Omdat ze nu eenmaal verbonden zijn met de Arnhemse geschiedenis. Vanavond verwijs ik door naar een artikel op de site van St. Marten Sonsbeekkwartier over Houthandel Bosveld, opgericht in 1956, en dat komend weekend 60 jaar bestaat. De slogan van het bedrijf kent elke Arnhemmer vast wel: “Hout bestellen? Bosveld bellen”. Het artikel kun je hier lezen: https://goo.gl/d4WU7a. De foto van de houthandel aan de Van Hasselstraat is in 1966 gemaakt. (Foto: prive-collectie Pascal Bosveld).

Category: Arnhem

Arnhem, Film Arnhem door de jaren heen

Posted on by 0 comment

Gevonden op YouTube: een leuke film over Arnhem door de jaren heen. De film duurt 25 minuten: https://www.youtube.com/watch?v=uYiOZnY6Nj8.

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1942

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1942.

Arnhem, Ketelstraat 1942.

De Ketelstraat op 18 mei 1942. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/7TtVEE. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5238).

Category: Arnhem

Arnhem, Boulevard Heuvelink 1932

Posted on by 0 comment
Arnhem, Boulevard Heuvelink 1932.

Arnhem, Boulevard Heuvelink 1932.

De Boulevard Heuvelink, 11 augustus 1932. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/RsaS32. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 266).

Category: Arnhem

Dag Kerkplein…

Posted on by 0 comment

Dag Kerkplein…

Arnhem Direct heeft vandaag een mooie foto-ode aan het Kerkplein gepubliceerd. Een overzicht van de 70-jarige geschiedenis van het plein. Zoals bekend wordt het plein bebouwd: een Filmhuis, winkels en woningen. De werkzaamheden daarvoor zijn gistermiddag begonnen. De ode kun je hier bekijken:  http://www.arnhem-direct.nl/…/bye-bye-kerkplein-een-afsche…/.

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornsestraat 1907

Posted on by 0 comment
Arnhem, Apeldoornsestraat 1907.

Arnhem, Apeldoornsestraat 1907.

Zicht op de Apeldoornsestraat vanaf het Velperplein, 1 januari 1907. Linksaf de Jansbuitensingel. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView levert een heel ander beeld op: https://goo.gl/nsGWrA. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 581).

Category: Arnhem

Arnhem, Janssingels 1932

Posted on by 0 comment
Arnhem, Janssingels 1932.

Arnhem, Janssingels 1932.

De Jansbuitensingel en Jansbinnensingel, 25 juli 1932. Links de toren van de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat, met rechts ervan -met de karakteristieke ronde koepel- het gebouw van het Rijkstelegraaf- en Telefoonkantoor aan het Velperplein. In het midden de toren van de St. Martinuskerk aan de Steenstraat. Rechts steekt het dak van de Willemskazerne boven de huizen uit. Over de koepels, die ooit talrijk waren op gebouwen rondom het Velperplein, schreef Benno Landsheer in december 2015 een special. Voor wie ‘m toen heeft gemist in de herhaling: https://goo.gl/pSVpdN. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 682).

Category: Arnhem

Arnhem, Doelenstraat 1904-1909

Posted on by 0 comment
Arnhem, Volkskoffiehuis Doelenstraat, 1904-1909.

Arnhem, Volkskoffiehuis Doelenstraat, 1904-1909.

De meeste foto’s die hier verschijnen zijn afkomstig uit het Gelders Archief. Da’s geen geheim. Zo af en toe duiken er echter foto’s op die niet in het archief te vinden zijn. Zoals deze ansichtkaart, gevonden door Anneke Baars in de ansichtenverzameling die haar grootmoeder tussen 1904 en 1909 aanlegde. De foto toont het interieur van het Volkskoffiehuis aan de Doelenstraat nr. 17, ergens tussen 1904 en 1909. Het Volkskoffiehuis was een initiatief van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging afdeling Arnhem.

De doelstelling van deze vereniging, opgericht in 1892, werd destijds als volgt omschreven: “Art.1. Het doel der vereeniging is, onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke gemeente den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.”

Mooie ouderwetse taal. Een jaar na de oprichting telde de vereniging 282 leden. Dat hadden er tien meer kunnen zijn, maar 5 leden werden geroyeerd wegens wangedrag (lees: alcoholgebruik), en 5 anderen vlogen eruit wegens wanbetaling.

Het Volkskoffiehuis werd niet alleen door de vereniging gebruikt. Ook de Baptisten Gemeente Arnhem Centrum, ontstaan in 1918, hield er regelmatig bijeenkomsten (https://goo.gl/bYSzTJ). In latere jaren werd er ook zorg verleend aan thuislozen. Het etablissement werd ook regelmatig gebruikt voor vergaderingen, zoals deze in 1899: https://goo.gl/BtXqxe. En ook op Koninginnedag werd het Volkskoffiehuis gebruikt voor activiteiten, zoals deze in 1931: https://goo.gl/nJV0RF.

Het Arnhemse Volkskoffiehuis was niet het enige: dat soort etablissementen waren er door het hele land. De eerste -met een andere doelstelling, opvang van daklozen- werd opgericht in 1860 in Amsterdam. Van de Arnhemse “versie” heb ik helaas geen exterieurfoto kunnen vinden. Het pand bestaat niet meer: het stond ongeveer op deze plek: https://goo.gl/idFmbB.

De anti alcohol-vereniging heeft overigens nog tot 1954 bestaan, in dat jaar werd er voor het laatst melding van gemaakt. (Foto: privé-collectie Anneke Baars).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1925.

Arnhem, Markt 1925.

Ook een hele mooie, deze momentopname tijdens de vrijdagmarkt op de Markt in 1925. Het is -zeker in de grote versie, klik op de foto- net of je er zelf staat… (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7698).

Category: Arnhem

Arnhem, Beethovenlaan 1942

Posted on by 0 comment
Arnhem, Beethovenlaan 1942.

Arnhem, Beethovenlaan 1942.

De Beethovenlaan, 18 mei 1942. In Google StreetView, mei 2016: https://goo.gl/L27Jhg. De straat is vernoemd naar -jullie raden het al- de componist Ludwig van Beethoven (1770-1827). Beethoven wordt als een van de belangrijkste en meest invloedrijke componisten beschouwd; zijn oeuvre heeft een overheersende invloed gehad op de negentiende-eeuwse muziek. Hij bracht het classicisme tot voltooiing en bereidde de weg voor de romantiek. De ‘Vijfde van Beethoven’ (https://goo.gl/D99iV9) is één van de populairste en bekendste composities uit de geschiedenis van de klassieke muziek, en ook een van de meest gespeelde. Op deze pagina kun je meer lezen over deze beroemde componist: https://goo.gl/Iot48m. En hier een mooie uitvoering van de “Vijfde” tijdens de Proms in 2012: https://goo.gl/q12NjX. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5236).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1925.

Arnhem, Markt 1925.

De vrijdagmarkt op de Markt in 1925. Een standwerker trekt veel publiek. De foto is gemaakt vanuit de Sabelspoort. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7709).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1942

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1942.

Arnhem, Ketelstraat 1942.

De Ketelstraat op 18 mei 1942. Linksaf vóór Cafetaria Heck’s de Marienburgstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/E72Am0. (Foto: Hunting, Gelders Archief nr. 1560 – 5239).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwstraat 1920-1930

Posted on by 1 comment
Arnhem, Nieuwstraat 1920-1930.

Arnhem, Nieuwstraat 1920-1930.

Zomaar een vooroorlogse etalage: die van de winkel van J.A. Suidman aan de Nieuwstraat (verbindingsstraat tussen de Weerdjesstraat en de Rijnkade), ergens tussen 1920 en 1930. Van de meeste producten, die op de borden worden aangeprezen, kunnen we nog wel herleiden wat het is/was. Maar wat zeegras en Alpengras voor producten  waren en waarvoor ze werden gebruikt… geen idee. Iemand? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8886).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1949

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1949.

Arnhem, Koningstraat 1949.

Interieur van één van de bekendere winkels in Arnhem: het Vulpenhuis aan de Koningstraat. De foto is in 1949 gemaakt. De vulpen heeft een lange geschiedenis: een van de eerste primitieve vulpennen werd rond het jaar 953 in Egypte gemaakt. Het zou tot circa 1880 duren voordat een goed bruikbare vulpen beschikbaar kwam. Op deze pagina kun je meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van de vulpen: https://goo.gl/tEuQWN. Misschien leuk om te melden dat het Vulpenhuis weer terug is in de stad, ditmaal aan de Beekstraat: https://goo.gl/Xnhq9R. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 6259).

Category: Arnhem

Arnhem, Nijhoffstraat 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nijhoffstraat 1977.

Arnhem, Nijhoffstraat 1977.

De Nijhoffstraat in 1977, gezien vanaf de Hommelseweg. Op 30 maart dat jaar werd hier het eerste verkeersbord “Woonerf” in Arnhem geplaatst. Een woonerf is het nog steeds, al is het verkeersbord sindsdien wel aangepast: Google StreetView april 2016: https://goo.gl/qomkTG. Op de hoek rechts zat destijds de radio-TV-zaak van Van Hees. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 497).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1930.

Arnhem, Nieuwe Plein 1930.

Het Nieuwe Plein in 1930. Rechts op de hoek met de Oude Stationsstraat de Buick-garage van Harmsen, met links ernaast het Luxor Theater. Naast Luxor de handel in behangselpapier en toonzaal van Rath en Doodeheefver. Dit bedrijf, gestart in 1926 in Schiebroek, heeft het nog lang uitgehouden. Het ging uiteindelijk in 1998 failliet omdat men steeds meer koos voor latexverf in plaats van behang. Op deze pagina een reclamefilmpje uit 1974 voor snelbehang van dit toen bekende merk: https://goo.gl/fd4Uhl. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8847).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1900.

Arnhem, Utrechtseweg 1900.

Dit is de zeer fraaie tuin die voor Hotel Bellevue (gebouwd in 1844) aan de Utrechtseweg lag. De foto is in 1900 gemaakt. Het hoofdgebouw van het hotel (links) brandde op 26 oktober 1908 geheel uit. Over de vermoedelijke oorzaak van de brand stond al eens info op Oud-Arnhem: https://goo.gl/lrhA2P. Het rechter deel bleef bespaard. Na de brand werd in dit deel het hotel voortgezet. In 1930 is het gesloten en gesloopt om de bouw van het toen nieuwe PGEM-kantoor mogelijk te maken. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 891).

Category: Arnhem

Arnhem, Tooropstraat 1931

Posted on by 0 comment
Arnhem, Tooropstraat 1931.

Arnhem, Tooropstraat 1931.

Landgoed De Sterrenberg aan de Tooropstraat nr. 41, volgens het Gelders Archief gefotografeerd op 12 augustus 1931. Over het uit 1801 stammende landhuis stond eerder al informatie in Oud-Arnhem: https://goo.gl/XsQlzE.

Ik ben er niet zeker van of de datering in het archief klopt. Volgens diverse bronnen stond het pand leeg tussen 1922 en 1938. Wie de mensen op de foto zijn staat niet gedocumenteerd. Of: de datering klopt niet en de foto is ouder en toont de bewoners (vanaf 1938 was het een rusthuis voor een kloosterorde en daar hebben deze mensen weinig van weg). Of: het pand staat inderdaad leeg en deze mensen nemen er een kijkje. Dat laatste lijkt me -gezien de manier waarop ze poseren- niet aannemelijk. De foto moet dus haast wel ouder zijn, van 1922 of ouder. Leuk puzzeltje weer voor de Arnhem-kenners :-).

Het pand bestaat overigens nog steeds en was laatstelijk als kantoorruimte in gebruik: Google StreetView, mei 2016: https://goo.gl/vqwErt. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15185).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1941

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1941.

Arnhem, Stationsplein 1941.

Tramwagen nummer 29 op lijn 1 richting Bronbeeklaan, met verduisterde koplampen, op het Stationsplein voor het kantoor van De Utrecht verzekeringsmaatschappij, 1941. Aardig detail: de nog ouderwets zwaar gekapte non achter het raampje van de tram. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6240).

Category: Arnhem

Arnhem, Walburgstraat 1931

Posted on by 0 comment
Arnhem, Walburgstraat 1931.

Arnhem, Walburgstraat 1931.

De Walburgstraat in 1931. De fotograaf staat met de rug naar de St. Walburgiskerk. Rechts het oude stadhuis met daarachter de grote Eusebiuskerk. Leuk detail: het RVS reclamebord, dat de meesten van ons wel kennen van de hoek Velperplein-Steenstraat, stond hier toen ook al in een wat kleiner formaat links boven op een pand. Wanneer je nu op (ongeveer) dezelfde plek gaat staan krijg je een totaal ander beeld te zien: Google StreetView, augustus 2016: https://goo.gl/AN1Fgm. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17517).

Category: Arnhem

Arnhem, Noord en Zuidstraat 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Noord en Zuidstraat 1930.

Arnhem, Noord en Zuidstraat 1930.

De Noord en Zuidstraat in 1930. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView april 2016: https://goo.gl/pztcjm. Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8972).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1900.

Arnhem, Markt 1930.

De Gouverneurswoning aan de Markt in 1930. Het pand was oorspronkelijk een middeleeuws huis, het “Huis van Anderlecht”, voor het eerst beschreven in 1494. Het behoorde toen tot het bezit van het adelijke geslacht Van Arnhem. Ergens tussen 1600 en 1638 kwam het door vererving in het bezit van Andries van Anderlecht, de hofmeester van de toenmalige stadhouder van Gelderland Charles van Brimeu. Hij gaf de naam aan het gebouw. In 1638 is het gebouw verkocht aan Johan Huygens die de voorgevel liet verbouwen tot de vorm die het tot september 1944 had. In 1828 werd het gebouw eigendom van de provincie Gelderland, gekocht van de gravin Bentinck voor het toen enorme bedrag van 26.000 gulden. Het pand fungeerde vanaf dat moment als Gouvernementswoning. Tot 1897 had het pand een klein balkonnetje, waarop hoog bezoek door het toegestroomde volk kon worden toegejuicht. Zoals bij dit bezoek van Koningin Wilhelmina en Regentesse Koningin Emma in 1897: https://goo.gl/jkk97w. Op de foto van vandaag zien we dat het balkonnetje is verdwenen. Die verbouwing vond in 1926-1927 plaats. In plaats daarvan kwam de trap, die naar de verplaatste hoofdingang leidt. Daarvoor zat die ingang rechts in het pand. De oorlogshandelingen veroorzaakten zoveel schade aan het pand dat het niet meer te restaureren was: de resten werden gesloopt en het pand werd niet meer herbouwd. (Foto: Adolf Slier, Gelders Archief nr. 1501 – 930).

Category: Arnhem

Arnhem, Bakenbergseweg 1941

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bakenbergseweg 1941.

Arnhem, Bakenbergseweg 1941.

Eindpunt van tramlijn 2 op de Bakenbergseweg, 1941. Het eindpunt lag bij de kruising met de Jacob Marislaan – Van Heemstralaan. Tramlijn 2 was in 1938 buiten bedrijf gesteld wegens gebrek aan klandizie. En: het vervoerbedrijf had toen al plannen om alle  tramlijnen op te heffen en te vervangen door trolleybussen. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog haalde een streep door die plannen. In 1940 werd tramlijn 2 zelfs weer in bedrijf genomen. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2016: https://goo.gl/z4z69N. (Foto: E.J. Nijmegen, Gelders Archief nr. 1501-04 – 1364).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1927

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1927.

Arnhem, Nieuwe Plein 1927.

Reclame maken ging in de jaren ’20 van de vorige eeuw wel even wat anders dan tegenwoordig. Het automerk Citroen pakte in 1927 flink uit en stuurde een stoet van de toen nieuwste modellen door het land. Inclusief geluidswagen, die we achter de stoet zien staan op het Nieuwe Plein. Linksboven een stukje van de Korte Hoogstraat richting Korenmarkt..

Een stukje uit de Arnhemse Courant van toen: “Vorige week dinsdagmorgen arriveerde te Arnhem de bekende Citroën-karavaan, die momenteel een propagandatocht maakt door ons land. De ongewone stoet trok in Arnhem’s straten veel bekijks en was daardoor een goede reclame voor deze aardige en pratische auto’s. We kiekten den stoet op het Nieuwe Plein, waar de wagens na beëindiging van den propagandatocht, werden geëxposeerd in de garage van den heer Schipper.” (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8621).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1900.

Arnhem, Nieuwe Plein 1900.

Het hoofdaltaar van de in 1865 in gebruik genomen kleine St. Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein. De foto is in 1900 gemaakt. De kerk werd eind 1990 gesloopt. Het orgel uit de kerk is verhuisd naar de Walburgiskerk, en het bekende Bevrijdingsraam (een glas-in-lood-werk van J. Janssen ter herinnering aan de Slag om Arnhem, geplaatst in 1950) is later herplaatst in de grote Eusebiuskerk. Over waar dit bijzonder fraaie hoofdaltaar van de kerk is gebleven heb ik tot nu toe geen informatie kunnen vinden. Weet iemand daar meer over? (Foto: Studio Nico Zomer Amsterdam, Gelders Archief nr. 1501 – 26).

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1981

Posted on by 0 comment
Arnhem, Korenmarkt 1981.

Arnhem, Korenmarkt 1981.

Dit café kennen de stappers-van-toen vast nog wel: The Mod Pub aan de Korenmarkt, hier op een foto uit 1981. Het café was geheel naar voorbeeld van een typisch Engelse pub ingericht, inclusief dartboard. In het pand was ooit Hotel De Korenbeurs gevestigd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6574).

Category: Arnhem

Arnhem, Kastanjelaan 1904

Posted on by 0 comment
Arnhem, Boulevard Heuvelink 1904.

Arnhem, Kastanjelaan 1904.

De Kastanjelaan in 1904. Linksaf de Prinsessestraat. Rechtdoor in de verte de Kastanjelaan. Het rijtje panden links werd in de de periode 1880-1902 gebouwd. De panden rechts stammen uit dezelfde periode. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/Tc5NSG. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 11319).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1953

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1953.

Arnhem, Nieuwe Plein 1953.

Bomen rooien op het Nieuwe Plein in 1953. (Foto: Te Niet, Gelders Archief nr. 1501-04 – 8676).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1900

Posted on by 1 comment
Arnhem, Velperplein 1900.

Arnhem, Velperplein 1900.

Ik weet niet hoe het met jullie is, waarde Oude Arnhem-bezoekers, maar ik kan nog steeds niet genoeg krijgen van al die fraaie foto’s uit het begin van de vorige eeuw. Dit is er ook weer zo een: het Velperplein in 1900. Links weer de St. Martinuskerk aan de Steenstraat, en rechts het aloude Musis Sacrum. Helemaal links de kiosk annex het wachthuisje voor de paardentram. Leuk detail: de meneer met de bolhoed die net omkijkt om te zien of hij wel op de foto komt. Of misschien wel helemaal niet op de foto wil… De dame links met de ingeklapte parasol houdt iets voor haar gezicht: zij wil kennelijk niet herkenbaar op de foto :-). (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1946).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenfabriek Meijnerswijk 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenfabriek Meijnerswijk 1920.

Arnhem, Steenfabriek Meijnerswijk 1920.

De steenfabriek Meijnerswijk aan de zuidoever van de Rijn in 1920. In de verte de kleine Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein. De steenfabriek werd in 1874 opgericht en sloot uiteindelijk in 1985, waarbij het toen nog 16 man tellende personeel op straat kwam te staan. Op deze WikiPedia-pagina kun je wat meer lezen over de geschiedenis van de steenfabriek: https://goo.gl/3kH3rV. (Foto: H.A.Th.M. Kok, Gelders Archief nr. 1501-04 – 8336).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1900.

Arnhem, Velperplein 1900.

Fraaie momentopname van drukte op het Velperplein in ca. 1900. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6243).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1932

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1932.

Arnhem, Nieuwe Plein 1932.

Het Luxor Theater met het personeel voor de deur in 1932. Op dat moment draait in de bioscoop de Duitse speelfilm Reserve hat Ruh die in 1931 aanvankelijk alleen in Duitsland uitkwam. Later ging de film “de grens over”, onder meer in Finland, Amerika, Denemarken, Griekenland, Portugal en (dus ook) Nederland. Voor de gelegenheid dragen twee portiers een heuse Duitse piekhelm. De film werd in Duitsland ook wel onder de titel Das Ganze halt! uitgebracht. De film is een onverholen loflied op het leven in het Duitse reservisten-leger, al zat er wel een flinke dosis (Duitse) humor in. In Duitsland heette dat destijds een “Lachschlager”. De veelal militaire marsmuziek in de film werd vanaf 1935 door de propagandamachine van Nazi Duitsland gretig gebruikt. Hier kun je daarvan een voorbeeld beluisteren: https://youtu.be/n2lUyBpWGKM. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8686).

Category: Arnhem

Arnhem, Bronbeek 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bronbeek 1900.

Arnhem, Bronbeek 1900.

Bronbeek, 1900. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 9638).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1912

Posted on by 1 comment
Arnhem, Apeldoornseweg 1912.

Arnhem, Apeldoornseweg 1912.

De Apeldoornseweg hoek St. Peterlaan (rechtsaf) in 1912. Het hoekpand is dan net opgeleverd, en later dat jaar zou ook de open plek rechts bebouwd worden. Het pand, waarvan we rechts de blinde muur zien, werd in 1911 opgeleverd. De overige zichtbare panden aan de St. Peterlaan stammen ook uit 1911. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/fUCccY. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1182).

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbeekstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bovenbeekstraat 1900.

Arnhem, Bovenbeekstraat 1900.

De Bovenbeekstraat in 1900, gezien vanaf het Land van de Markt. Aan het eind van de straat zien we de Willemskazerne. In het grote gebouw rechts met de twee dakkapellen is dan het Gymnasium gevestigd.

Op de plek van de school stond ooit een korenmolen, de Binnenmolen of Binnenwatermolen, gelegen aan de toen nog bovengronds stromende St. Jansbeek. De molen werd gesloopt toen in 1850 het schoolgebouw werd neergezet. Dat gebouw werd aanvankelijk gebruikt voor openbaar lager onderwijs en kreeg de naam van de hoofdonderwijzer: School van Swaters. In 1879 werd de school verbouwd en werd het ’t Gymnasium.

Aardig detail: tot aan de sloop van de molen bood dat gebouw onderdak aan het project “werkverschaffing bij winterdag” onder leiding van Fromberg. Dat kwam erop neer dan oudere mannen kachelblokjes zaagden, die op straat werden opgestapeld en verkocht. Op deze pagina kun je de hele geschiedenis van de Binnenwatermolen lezen: https://goo.gl/4plSUZ.

Links naast het schoolgebouw zien we een stukje van het toenmalige politiebureau. Dit pand stamt oorspronkelijk uit 1825 en was gebouwd als kurassiers-kazerne. Later zou de politie er haar hoofdkwartier vestigen.

Wanneer je nu op dezelfde plek gaat staan krijg je dit te zien: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/yxNSH2. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2078).

Category: Arnhem

Arnhem, Nijhoffstraat 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nijhoffstraat 1977.

Arnhem, Nijhoffstraat 1977.

Brand in kleuterschool De Klaproos aan de Nijhoffstraat in de wijk Sint Marten, 8 mei 1977. Het schoolgebouwtje bestaat niet meer: vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/RETgfi. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 729-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Rosendaalsestraat 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rosendaalsestraat 1910.

Arnhem, Rosendaalsestraat 1910.

School 16a op de hoek van de Rosendaalsestraat (rechtsaf) en de Vijverlaan (linksaf) in 1910. De school werd in 1887 gebouwd ten behoeve van het Openbaar Lager Onderwijs. Het schoolgebouw bestaat nog steeds: vanaf dezelfde pek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/4gEaPk. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11565).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1945.

Arnhem, Rijnkade 1945.

Rijnkade hoek Eusebiusplein in juni 1945. Links op de kade staat nog een Duitse wegversperring. Op deze plek staat nu een appartementencomplex: Google StreetView april 2016: https://goo.gl/Wahkmo. (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 518).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelstraat 1900.

Arnhem, Hommelstraat 1900.

Bij de foto uit 1900 van de Hommelstraat gisteren kon je al lezen dat die straat in die tijd rechtstreeks uitkwam op het Velperplein. Op deze foto, ook uit 1900, kun je zien hoe dat eruit zag. Dit laatste stuk Hommelstraat verdween toen de Van Muijlwijkstraat werd aangelegd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4332).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelstraat 1900.

Arnhem, Hommelstraat 1900.

De Hommelstraat in 1900. De fotograaf staat op het Velperplein, waar de Hommelstraat toen nog rechtstreeks op uit kwam. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4337).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1981

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1981.

Arnhem, Utrechtseweg 1981.

Anti kernenergie-demonstratie op de Utrechtseweg, 26 september 1981. De stoet is op weg naar de ingang van de KEMA. De demonstratie werd gehouden ter afsluiting van de actieweek “Dodewaard Gaat Dicht”. De foto is gemaakt vanaf de Hulkesteinflat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 102).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnstraat 1930.

Arnhem, Rijnstraat 1930.

De Rijnstraat in ca. 1930. De fotograaf staat op het Nieuwe Plein en kijkt richting Vijzelstraat. Rechtsaf voor de apotheek de toenmalige Ridderstraat. Linksaf voor de wijnhandel de Hoogstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/12Eftw. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12861).

Category: Arnhem

Arnhem, Voetbaltoernooi Malburgen 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, voetbaltoernooi Malburgen 1977.

Arnhem, voetbaltoernooi Malburgen 1977.

Deelnemers aan het scholen voetbaltoernooi in Malburgen poseren voor de camera op 9 mei 1977. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 732-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Herwonnen Levenskracht 1917

Posted on by 0 comment
Arnhem, Herwonnen Levenskracht 1917.

Arnhem, Herwonnen Levenskracht 1917.

Herwonnen Levenskracht was een organisatie die op basis van liefdadigheid en met veel vrijwilligerswerk hulp bood aan veel goede doelen en instellingen. De organisatie was door het hele land actief, ook in Arnhem. Op de foto van vanavond zien we de opstelling van een tombola, die het Comité Arnhem in 1917 organiseerde voor de activiteiten in de stad. Met de opbrengsten van de tombola werden die mede gefinancierd. Niet meer bekend is welke activiteiten dat in 1917 waren. Ook is niet gedocumenteerd waar in Arnhem deze foto is gemaakt: het lijkt Musis Sacrum te zijn gezien de ruimte.

Wel zijn drie latere activiteiten van de organisatie in Arnhem gedocumenteerd: Huize Het Zonlicht, een dagverblijf voor kleuters aan de Tivolilaan (gestart in 1928), het Christine Badhuis, een medisch dagverblijf voor kleuters aan de Amsterdamseweg nr. 145 (gestart in 1946), en de meer bekende Arnhemse Buitenschool (https://goo.gl/tyNXjg), de openluchtschool voor kinderen met een zwakke gezondheid aan de Bosweg (gestart in 1930). De panden, waarin de eerste twee activiteiten waren, zijn gesloopt. Het gebouw van de buitenschool bestaat nog wel. (Foto: uit privé collectie Ton van de Pavert. Bron info: Google Books: https://goo.gl/cg6izf).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Amsterdamseweg 1900.

Arnhem, Amsterdamseweg 1900.

De Amsterdamseweg hoek Bovenbrugstraat in 1900. Het pand is vanaf 1896 een tijd lang in gebruik geweest bij de Pauline Stichting, opgericht door het bestuur van het Diaconessenhuis. In het huis kregen hulpbehoevende oude dames onderdak. Het fraaie pand met huisnummer 15, gebouwd in 1865, bestaat nog steeds, al is het op een aantal punten wel aangepast: Google StreetView augustus 2016: https://goo.gl/XhrrvJ. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2122).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Tivoli Velperweg 1950.

Arnhem, Tivoli Velperweg 1950.

Eerder vanavond verscheen hier een foto van de Velperweg in 1935, met daarop onder meer naast Garage Moll het pand waarin in 1939 Tivoli zich vestigde. Dit is Tivoli, gefotografeerd in 1950. Het oorspronkelijke pand, villa Dunkeld, werd in 1925 gekocht door de Nederlandse Protestanten Volksbond. Achter de villa werd een zaal gebouwd, en pand plus zaal kregen de naam De Vereeniging. De volksbond hield er tal van activiteiten. In 1939 werd de villa flink verbouwd en omgedoopt tot Tivoli, een hotel-café-restaurant.

In 1945 werd het pand tijdelijk in gebruik genomen als noodhospitaal, een vervanging voor de beschadigde ziekenhuizen. Vanaf 1946 werd Tivoli tijdelijk een militair tehuis onder de naam Cadi Club Prinses Beatrix. In 1950 kreeg Tivoli de oorspronkelijke hotel-horeca functie weer terug. In de daarop volgende jaren werden er veel feesten en bijeenkomsten gehouden, en ook eindexamens werden er afgenomen.

In 1969 kocht de AKU het pand en werd het een bedrijfsrestaurant. Uiteindelijk in 1991 werd het gebouw gesloopt nadat het bedrijfsrestaurant was verplaatst naar het nieuwe AKZO hoofdkantoor. Het moest wijken voor het zoveelste kantoorgebouw langs de Velperweg.

Rechts op de foto zien we een stukje van het Katholiek Gelders Lyceum, gebouwd in 1924.

(Foto: uit de collectie van en ingezonden door Jeroen van Dijk).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperweg 1935.

Arnhem, Velperweg 1935.

De Velperweg in 1935. Jeroen van Dijk kocht deze kaart op het Waterlooplein in Amsterdam en deelt ‘m vandaag met Oud-Arnhem. De foto is gemaakt kort nadat de reconstructie van de Velperweg was voltooid. De weg kreeg de parallelweg die er nu nog ligt, en daarvoor moest de beek die hier liep in een duiker verdwijnen. Links de showroom van Garage Moll, omstreeks 1920 gebouwd als uitbreiding van een negentiende eeuws plantershuis. Het huis rechts ernaast werd in 1939 verbouwd tot het feestgebouw Tivoli. In 1988 werd de garage van Moll gesloopt, en in 1991 ging Tivoli ook tegen de vlakte. Op de plek van de witte villa’s in de verte staat tegenwoordig het (voormalige) Giro-kantoor. (Foto: uit collectie Jeroen van Dijk).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperpoort 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperpoort 1938.

Arnhem, Velperpoort 1938.

De Velperpoort in 1938. De fotograaf staat aan de kant van de Steenstraat. Agent L. Mannessen bij het bedieningspaneel van de stoplichten bij Velperpoort. Mannessen was ook wijkagent in Malburgen-Oost. Links direct onder de poort door zien we de Catharijnestraat die toen nog direct uitmondde op de Velperweg. Dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/bvdvl3. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 2155).

Category: Arnhem

Arnhem, Boterdijk 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Boterdijk 1910.

Arnhem, Boterdijk 1910.

De Boterdijk in 1910. Het huisje had huisnummer 17 en had in 1910 nog een voortuintje met hek. Op een latere foto, uit de periode 1920-1930 is dat tuintje verdwenen (https://goo.gl/1Wyjr4). Het huisje heeft er nog lang gestaan. Op deze luchtfoto uit 1938 kun je het zien staan op de hoek aan de westzijde van de Oude Haven. Er lijkt een woonwagen voor de deur te staan. Wanneer dit huisje uiteindelijk is gesloopt is me niet bekend. In 1964 werden de laatste woningen van dit woonwijkje ten zuiden van de Oude Kraan gesloopt (https://goo.gl/V2AAhQ). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1895).

Category: Arnhem

Arnhem, Graaf Ottoplein 1906

Posted on by 0 comment
Arnhem, Graaf Ottoplein 1906.

Arnhem, Graaf Ottoplein 1906.

Het Graaf Ottoplein in begin 1906. De meeste panden aan dit plein zijn in 1902-1906 gebouwd. De rechts nog ontbrekende panden op de hoek met de Staringstraat zouden later in 1906 verrijzen. Het plein is vernoemd naar Graaf Otto II (1229-1271), graaf van Gelre en Zutphen. Hij was het die op 13 juli 1233 stadsrechten aan Arnhem schonk. Hier kun je alles lezen over zijn levensgeschiedenis: https://goo.gl/aKSmt1. Vanaf ongeveer dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/Xob9HA. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3946).

Category: Arnhem

Arnhem, Nijhoffstraat 1981

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nijhoffstraat 1981.

Arnhem, Nijhoffstraat 1981.

Wasserij De Wissel in de Nijhoffstraat nr. 87, 1 december 1981. Het pand bestaat niet meer. Er staan nu appartementen, gebouwd in 1984: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/te0bIj. De gemeente Arnhem gaf op 29 januari 1941 een hiderwetvergunning af, waardoor eigenaar G.J. van den Berg uit Epe de “stoomwasscherij” kon beginnen (https://goo.gl/FbcwRv). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8983).

Category: Arnhem

Arnhem, Emmastraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Emmastraat 1900.

Arnhem, Emmastraat 1900.

De Emmastraat in het Spijkerkwartier in 1900, gezien vanaf de Boulevard Heuvelink. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/5feTDz. De straat is vernoemd naar Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck Pyrmont (1858-1934), gehuwd in 1879 met Koning Willem III. Zij was regentes van 1890-1898. Hier kun je veel over de moeder van de latere Koningin Wilhelmina lezen: https://goo.gl/eynyQZ. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3210).

Category: Arnhem

Arnhem, Karel van Gelderstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Karel van Gelderstraat 1900.

Arnhem, Karel van Gelderstraat 1900.

De Karel van Gelderstraat in de wijk Spijkerkwartier in 1900. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/m8aDYl. De meeste panden van toen staan er nog. Ook het balkon links bestaat nog steeds, al is het in een wat minder fraaie staat dan destijds. Het puntdak op het pand rechts is verdwenen en is gewijzigd in een plat dak. Het pand daarachter op de hoek met de Spijkerstraat is verdwenen, maar de panden iets verderop zijn er nog. Ook het pand op de linker hoek met de Spijkerstraat bestaat nog steeds, zelfs de luiken van toen (dicht op de oude foto) zitten er nog steeds (open in Google). Wat wel opvat is dat het grote pand aan het eind van de straat (bij de Driekoningendwarsstraat) van de aardbodem is verdwenen. In Google StreetView zien we daar een braakliggend terrein (april 2016): https://goo.gl/ql19Hm. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5255).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarenbeek 1977

Posted on by 1 comment
Arnhem, Klarenbeek 1977.

Arnhem, Klarenbeek 1977.

Zwembad Klarenbeek op 6 juli 1977. Het was die dag best warm: 27-28 graden, geen wonder dat het zwembad die dag zo vol was. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1084-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Rodenburgstraat 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rodenburgstraat 1977.

Arnhem, Rodenburgstraat 1977.

De Rodenburgstraat op 31 mei 1977. Wegenbouwbedrijf Bruil legt een nieuw wegdek aan. In de grote versie (klik op de foto) is met enig speurwerk nog wat meer te zien. Een pluk fraaie auto’s op het Kerkplein, een stukje van de Koepelkerk op het Jansplein, het kantoorgebouw van de Heidemij aan de Apeldoornseweg, rechts bovenaan een heel klein stukje van de Nillmij-flat aan het Velperplein, het PTT kantoorgebouw naast de Apeldoornsestraat… Zelfs de top van de Belvedere in Sonsbeek is -als je goed kijkt- te zien. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 867-0004).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1909

Posted on by 0 comment
Foto 01: de zaak van F.J. Malgo op de hoek Klarendalseweg-Hoflaan in 1900. (Foto: F.J. Malgo, Gelders Archief nr. 1501-04 - 17033).

Foto 01: de zaak van F.J. Malgo op de hoek Klarendalseweg-Hoflaan in 1909. (Foto: F.J. Malgo, Gelders Archief nr. 1501-04 – 17033).

Brainick, Leusink en hoffotograaf Bruining waren rond 1900 wel zo’n beetje de bekendste fotografen die Arnhem op de gevoelige plaat vastlegden. Maar er was er nog een, wat minder bekend bij het grote publiek, maar des te meer bij de Klarendallers: F.J. Malgo. Hij was vooral gespecialiseerd in protretfotografie en heeft menig Klarendal-bewoner op de foto gezet. Maar ook elders in Arnhem liet men zich door hem portretteren. Van zijn werk is -voor zover ik kan nagaan- niet veel bewaard gebleven. In het Gelders Archief zitten zegge en schrijve 10 foto’s van zijn hand. Waaronder die van vandaag: hij fotografeerde in 1909 zijn eigen zaak op de hoek van de Klarendalseweg (links) en de Hoflaan (rechts) met een groep wijkbewoners op de stoep. Het pand werd in 1875 gebouwd. Een heel fraaie Humans of Old Arnhem. De winkel annex fotostudio zat in dit hoekpand, Google StreetView april 2016: https://goo.gl/DU1LyT. Nog een aardig feitje over deze Malgo: hij verkocht abonnementen voor de gemeentetram: een maandzegel, en bij hem waren ook “elken Zaterdag weekzegels voor werkmanskaarten te bekomen”. De tweede foto is een familieportret, gemaakt door Malgo.

Foto 02: Eén van de weinige foto's die van F.J. Malgo zijn bewaard: een portret van de Arnhemse familie Caspers, 1900. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 - 11933).

Foto 02: Eén van de weinige foto’s die van F.J. Malgo zijn bewaard: een portret van de Arnhemse familie Caspers, 1900. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 11933).

Category: Arnhem

Arnhem, Kastanjelaan 1900

Posted on by 0 comment
Foto 01: De Kastanjelaan in 1900. (Foto: Brainick, Gelders Archief nr. 1501-04 - 5271).

Foto 01: De Kastanjelaan in 1900. (Foto: Brainick, Gelders Archief nr. 1501-04 – 5271).

De Kastanjelaan in het Spijkerkwartier in 1900. De fotograaf staat in de Parkstraat en kijkt richting Spijkerlaan/Steenstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/xnOCs9. De Kastanjelaan herinnert aan de oprijlaan naar het vroegere landgoed Geldersche Spijker, dat ooit op plek van de huidige hoek Parkstraat-Prins Hendrikstraat stond. Langs deze oprijlaan stonden kastanjebomen. Het landhuis werd in december 1879 afgebroken om de bouw van het Spijkerkwartier mogelijk te maken. Op de tweede foto, kort voor de sloop gemaakt, zien we een paar van die kastanjebomen staan.

Foto 02: Het Geldersche Spijker in 1879. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 - 9667).

Foto 02: Het Geldersche Spijker in 1879. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9667).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1940

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1940.

Arnhem, Willemsplein 1940.

Het Willemsplein in 1940. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/fpyhtV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18373).

Category: Arnhem

Arnhem, Talmaplein 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Talmaplein 1900-1920.

Arnhem, Talmaplein 1920.

Kinderen van het Talmaplein en omgeving. De foto is rond 1920 gemaakt. De foto is destijds voor dit huis gemaakt: Google StreetView april 2016: https://goo.gl/z7lc96. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15254).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1939

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1939.

Arnhem, Willemsplein 1939.

Het Willemsplein, 28 augustus 1939. Arnhemmers nemen kennis van de teksten op de aanplakbiljetten, waarmee de afkondiging van de algehele mobilisatie door het kabinet De Geer II (https://goo.gl/tvE0A3) bekend werd gemaakt. Ter oriëntatie: helemaal rechts bovenaan zien we een klein stukje van de zonneschermen van café-restaurant Royal. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1837).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Apeldoornseweg 1950.

Arnhem, Apeldoornseweg 1950.

Voor de autoliefhebbers en-kenners: weer zo’n kleine verzameling fraaie auto’s van toen, gespot tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van zweefvliegveld Terlet in 1950. Het vliegveld werd in 1930 opgericht door de Koninklijke Nederlandse vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Hier kun je nog wat meer info lezen over Terlet: https://goo.gl/jQLs4G. (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 534 – 1435).

Category: Arnhem

Arnhem, Janssteeg 1900-1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Janssteeg 1900-1910.

Arnhem, Janssteeg 1900-1910.

De Janssteeg ergens tussen 1900 en 1910, met zicht op de Koepelkerk op het Jansplein. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/0b3f6q. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4998).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1900.

Arnhem, Koningstraat 1900.

Slagerij M. Herkuleijns aan de Koningstraat nr. 4 in 1900. In het and is nog steeds een slagerij gevestigd. Ook de fraaie tekst “Stoomvleeschwarenfabriek” siert nog steeds de gevel: Google streetView april 2016: https://goo.gl/cX84OI. Van de slagerij van toen stond al eens een interieurfoto op Oud-Arnhem: https://goo.gl/T5f4m8. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6167).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1977.

Arnhem, Rijnkade 1977.

De Rijnkade, 14 juni 1977. Een grote groep geestelijk gehandicapten met hun begeleiders zitten klaar voor een gezellig bootreisje aan boord van de Eveline van Rederij Heymen. Op de kade uitzwaaiende familie. De Roermondspleinbrug is dan nog in de laatste fase van de bouw. Op de linker oever is dan de Zaansche Houthandel nog een vertrouwd beeld. Vanaf ongeveer dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/dMEz9V. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 951-0004).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusplein 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusplein 1945.

Arnhem, Eusebiusplein 1945.

Het Eusebiusplein (zuidzijde) in juni 1945. Van de noordzijde op dat moment stond al eens een foto in Oud-Arnhem: https://goo.gl/EjTeg0. Een paar van de panden van toen staan er nog: Google StreetView, juli 2016: https://goo.gl/PZMNDw. (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 516).

Category: Arnhem

Arnhem, Van Oldenbarneveldtstraat 1920-1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Van Oldenbarneveldtstraat 1920-1930.

Arnhem, Van Oldenbarneveldtstraat 1920-1930.

Het complex van de “Amerikaansche Stoom- Wasch & Strijkinrichting” aan de Van Oldenbarneveldtstraat hoek B.P. van Verschuerstraat (inksaf), ergens tussen 1920 en 1930. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/4Yoocc. Het schoolgebouw van Rijn IJssel dat er in 2015 nog stond (https://goo.gl/Ot1jyd) is dus ook alweer verdwenen.

De wasserij, die ook wel kortweg werd aangeduid als ASSI, had niet alleen in Arnhem een vestiging, maar onder meer ook in Meppel, Baarn, Deventer, Goes en Eindhoven. De eerste wasserijen die volgens deze methode werkten, openden al in 1894, onder meer die in Meppel (https://goo.gl/wdw4qM). De Eindhovense vestiging werd in 1910 geopend en pas in 1960 geliquideerd (https://goo.gl/djE2xh). In 1888 ging de Deventer vestiging in bedrijf. Wanneer de Arnhemse ASSI van start ging heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Hier een leuk artikel over de ASSI in Baarn, waarin je kunt lezen hoe men  tewerk ging: https://goo.gl/FOWodZ. Dezelfde werkmethode gold voor alle ASSI-vestigingen, dus ook voor die in Arnhem. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9125).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Klingelbeekseweg 1910.

Arnhem, Utrechtseweg 1910.

Pension Demmink aan de Utrechtseweg hoek Klingelbeekseweg in 1910. Het pension was gevestigd in dit pand: https://goo.gl/qAFil7. De serre links is in de loop der jaren verdwenen. Het pension was er gevestigd van 1910 tot 1923: toen kwam Café Neuf in het pand. En weer veel later (jaartal mij niet bekend) kreeg het café een bij veel (oud-)Arnhemmers wel bekende naam: De Oude Tol. Die naam herinnerde aan het tolhuis dat tot 1902 tegenover het pension/café-pand op de hoek met de huidige Diependalstraat heeft gestaan (het tolhuispand, zie tweede foto, bestaat niet meer: https://goo.gl/cfYyjv). In 1980 sloot café De Oude Tol en sindsdien is er een antiquair-zaak in gevestigd.

Arnhem, tolhuis Utrechtseweg 1900.

Arnhem, tolhuis Utrechtseweg 1900.

Category: Arnhem

Arnhem, Zwanenstraat 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zwanenstraat 1930.

Arnhem, Zwanenstraat 1930.

De Zwanenstraat in de binnenstad in 1930. De fotograaf kijkt in de richting van de Ketelstraat. Waarom dit straatje zo heet heb ik in 2015 al eens uit de doeken gedaan. Vandaag gewoon in de herhaling voor wie het toen heeft gemist. Het straatje wordt in de 16e eeuw al genoemd als Bentyncksteghe, naar het daar toen geleden Hof van Bentynck. Aan het straatje stond nóg een ander hof: het Hof van Batenborch. In 1651 kocht ene Johan Swaen dat Hof van Batenborch op, waarna hij de naam van het straatje wijzigde in de Swaenesteghe. Een beetje een ijdeltuit was deze man kennelijk wel :-). En daar is de huidige naam Zwanenstraat weer vanaf geleid. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/CgSa4m. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18900).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpendaalseweg 1900.

Arnhem, Zijpendaalseweg 1900.

Arnhem, Zijpendaalseweg 1900.

De Zijpendaalseweg in 1900, ter hoogte van de ingang van het toenmalige Artilleriepark, in de volksmond beter bekend als de Kanonnenberg. Het bord bij de ingang vermeldt de tekst “Verbooden toegang”. We zien ook wat militairen die bij de ingang de wacht houden. Het militaire terrein lag indertijd langs de Zijpendaalseweg, ruwweg tussen waar nu de Roëllstraat en de Izaak Evertslaan liggen. In 1910 werd het terrein op verzoek van de gemeente Arnhem meer naar het westen verplaatst, zodat de aanleg van de Roëllstraat, Jollesstraat, Cordesstraat en de G.A. van Nispenstraat mogelijk werd. Rond 1920 werden de meeste van de panden aan die straten gebouwd. De straatnaam Artilleriepark (https://goo.gl/QQGYsF), een straat  tussen de Jollesstraat en de Izaak Evertslaan, herinnert nog aan het militaire terrein. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/ncWJno. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 19084).

Category: Arnhem

Arnhem, Oude Haven 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oude Haven 1938.

Arnhem, Oude Haven 1938.

De Oude Haven in 1938. Rechts zijn de gebouwen van de Stokvis-fabriek zichtbaar. Links ervan panden aan de Boterdijk. De foto is gemaakt vanaf het toen meest westelijke puntje van de Rijnkade. Duidelijk te zien is dat de haven toen al in een niet al te beste staat van onderhoud verkeerde. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 2101).

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Korenmarkt 1945.

Arnhem, Korenmarkt 1945.

De Korenmarkt in juni 1945. Links een deel van de Evangelisch Lutherse Kerk op de hoek met de Luthersestraat. In het middelste pand was destijds Hotel De Korenbeurs gevestigd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/cOjVcD. Wat moeilijk te zien in StreetView maar toch: de tekst Graanhandel die we op de oude foto op het rechter pand zien staan zit er vandaag de dag nog steeds. Het verwijst terug naar de tijd dat de Korenmarkt een belangrijk centrum voor graanhandel was (https://goo.gl/vFpSWJ). (Foto: Gelders Archief nr. 1535 – 180).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto stad 2009

Posted on by 0 comment
Arnhem, luchtfoto stad 2009.

Arnhem, luchtfoto stad 2009.

Een fraaie luchtfoto van een flink deel van Arnhem, op 19 september 2009 gemaakt door Camiel Zetstra. De foto’s zijn gemaakt tijdens een vlucht over de stad met een oude DC-3 in het kader van de herdenking van Market Garden. We zien een klein stukje van de vleugel. Onder de vleugel het Meinerswijk-gebied met aan de overkant van de Rijn Onderlangs. De rest van de vele, vele details op deze foto kun je het beste bekijken op de grote versie. (Foto: Camiel Zetstra).

Category: Arnhem

Arnhem, Boulevard Heuvelink 1981

Posted on by 0 comment
Arnhem, Boulevard Heuvelink 1981.

Arnhem, Boulevard Heuvelink 1981.

Leerlingen van de Technische School aan de Boulevard Heuvelink op de binnenplaats van de school, 1981. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2020).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1930.

Arnhem, Markt 1930.

Hotel Keizerskroon aan de Markt, 1930. Het hotel stond links naast de Waag, waarvan we rechts een klein stukje zien. Het hotel “figureerde” eerder al eens in Oud-Arnhem op een foto uit 1920: https://goo.gl/a8Uh7o. Het pand bestaat niet meer, het werd verwoest tijdens de gevechten in de Slag om Arnhem. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8114).

Category: Arnhem

Arnhem, Jeugdland Immerloo 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jeugdland Immerloo 1977.

Arnhem, Jeugdland Immerloo 1977.

Jeugdland in de wijk Immerloo, 5 juli 1977. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1077-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sonsbeek 1930.

Arnhem, Sonsbeek 1930.

Bezoekers in Park Sonsbeek op de Zwanenbrug, 1930. De brug is niet de eerste die op die plek heeft gelegen: al voordat park Sonsbeek in huidige vorm werd aangelegd (info: https://goo.gl/mTiVCZ) lag op deze plek al een houten brug over de Jansbeek. Meer wetenswaardigheden over de brug kun je hier lezen: https://goo.gl/jC6GA1. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14134).

Category: Arnhem

Arnhem, Gildemeestersplein 1990

Posted on by 0 comment
Arnhem, Gildemeestersplein 1990.

Arnhem, Gildemeestersplein 1990.

Kermis op het Gildemeestersplein bij Winkelcentrum Presikhaaf, 1990. (Foto: Piet Veeren, Gelders Archief nr. 1526 – 2466).

Category: Arnhem

Arnhem, Mauritsstraat 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Mauritsstraat 1950.

Arnhem, Mauritsstraat 1950.

De Mauritsstraat in de wijk Lombok in 1950. En in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/pK0tPB. De straat is vernoemd naar Prins Maurits van Oranje (1567-1625), stadhouder van Holland en Zeeland, en legeraanvoerder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hier kun je meer lezen over deze Oranje-telg: https://goo.gl/MO1RD9. De woningen in het bovenste gedeelte van de Mauritsstraat werden in 1893 gebouwd, die in het tweede, onderste gedeelte in 1903. (Foto: B.G. Ham, Gelders Archief nr. 1570 – 73).

Category: Arnhem

Arnhem, Bakkerstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bakkerstraat 1900.

Arnhem, Bakkerstraat 1900.

De Bakkerstraat in 1900. De fotograaf staat met de rug naar de Vijzelstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/NjIRbr. In het pand links vooraan, waar in 1900 de sigarenhandel F.A. Lorentz was gevestigd, zit tegenwoordig een modezaak. Het pand rechts vooraan was in 1900 het onderkomen van de Spaarbank. Ook in dat pand zit tegenwoordig een modezaak. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1421).

Category: Arnhem

Arnhem, Schuttersbergplein 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Schuttersbergplein 1977.

Arnhem, Schuttersbergplein 1977.

Nog wat jeugdpret uit 1977: rolschaatswedstrijd op de Schuttersbergplein in de wijk Geitenkamp op 30 juni dat jaar. (Foto: Gerth van Roden Gelders Archief nr. 1544 – 1058-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1977.

Arnhem, Rijnkade 1977.

Rijnkade, 30 juni 1977. Kinderen van buurtcentrum De Snuffelpaal in Presikhaaf stappen op een boot van Rederij Heymen voor een reisje naar de Westerbouwing. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1056-0001).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1925.

Arnhem, Stationsplein 1925.

Het Stationsplein in ca. 1925. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14753).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1900-1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sonsbeek 1900-1910.

Arnhem, Sonsbeek 1900-1910.

Blik op Sonsbeek, ergens tussen 1900 en 1910. In de witte boerderij links is dan de Stalling voor Heerenpaarden en Pension gevestigd. Het pand is tegenwoordig het centrum voor allerlei activiteiten in het park. In de verte Hotel Sonsbeek, de latere Witte Villa, met daarvóór een deel van de Grote Weide. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/9yhoS9. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13788).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1948

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1950.

Arnhem, Utrechtseweg 1948.

De splitsing Utrechtseweg (links) met Onderlangs (rechts), 1948. (Foto: Jos Pé, Gelders Archief nr. 1570 – 88).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek Jeugdland 1977

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sonsbeek Jeugdland 1977.

Arnhem, Sonsbeek Jeugdland 1977.

Sport en spel tijdens Jeugdland Centraal in Park Sonsbeek, in het weiland naast de Zijpendaalseweg: 21 juli 1977. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1182-0002).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1905

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1905.

Arnhem, Velperplein 1905.

Ze blijven mooi om naar te kijken, die oude foto’s van het Velperplein. Deze is in 1905 gemaakt. Een voor die tijd best wel uitzonderlijke kwaliteit, gelet op de vele details die we aan Musis Sacrum kunnen zien. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1972).

Category: Arnhem

Arnhem, Turfstraat 1930-1940

Posted on by 0 comment
Arnhem, Turfstraat 1930-1940.

Arnhem, Turfstraat 1930-1940.

Een hele fraaie Humans of Old Arnhem bij de bakkerskar van Bakkerij Kuiper aan de Turfstraat. De foto is ergens tussen 1930 en 1940 gemaakt. Wie de personen op de foto zijn is helaas niet gedocumenteerd. Misschien de bakkersfamilie? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15467).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1900.

Arnhem, Willemsplein 1900.

Een fraai straatbeeld uit de winter van 1900: het Willemsplein onder een dik pak sneeuw. Ter oriëntatie: achter de koets zien we de HBS. Helemaal rechts het Riche National-pand, dat in 1900 overigens nog Concordia heette. Pas in 1904 kreeg het pand de naam Riche National toen het werd gekocht door Josef Köllner. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18318).

Category: Arnhem

Arnhem, St. Antonilaan 1957-1958

Posted on by 0 comment

Vandaag drie puzzelvraagfoto’s, ingezonden door Paul van Haaften uit zijn privé-archief. De foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt in 1957 of 1958. De derde in de St. Antonielaan vanuit het huis van zijn grootouders op nummer 264. De eerste twee op de Apeldoornseweg. We zien een bonte optocht door de straat trekken. De vraag is: wie weet nog ter gelegenheid waarvan deze optocht werd gehouden? Of waren het twee optochten (gelet op het verschil in bladeren aan de bomen)? Paul laat weten dat zijn moeder vermoedt dat het wat te maken had met een bezoek van de Koningin (Juliana) aan de stad, maar het kan ook iets te maken hebben met een gymnastiek-manifestatie in Sonsbeek. Op één van de foto’s zien we een groep in gymkleding. Was je er toevallig bij? Laat maar weten in de comments. (Foto’s: ingezonden door Paul van Haaften). (Edit: aanpassingen n.a.v. opmerkingen op FaceBook).

Arnhem, St. Antonilaan 1957-1958.

Arnhem, Apeldoornseweg 1957-1958.

Arnhem, St. Antonilaan 1957-1958.

Arnhem, Apeldoornseweg 1957-1958.

Arnhem, St. Antonilaan 1957-1958.

Arnhem, St. Antonilaan 1957-1958.

Category: Arnhem

Arnhem, Alexanderstraat 1950-1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Alexanderstraat 1950-1955.

Arnhem, Alexanderstraat 1950-1955.

De Alexanderstraat in de wijk Lombok, ergens tussen 1950 en 1955. De fotograaf staat met de rug naar de Zwarteweg en kijkt richting Oranjestraat. De straten rechtsaf zijn achtereenvolgens de Mauritsstraat, de Frederik Hendrikstraat en -nog net te zien aan de kromme stoeprand- de Anna Pauwlonastraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/RjP3F5. (Foto: B.G. Ham, Gelders Archief nr. 1570 – 121).

Category: Arnhem

Arnhem, Alexanderstraat 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Alexanderstraat 1950.

Arnhem, Alexanderstraat 1950.

De hoek Alexanderstraat (links) en de Oranjestraat in de wijk Lombok, 1950. In het winkelpand op de hoek is dan gevestigd de drogisterij van Mr. P.J. Croese. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2016: https://goo.gl/IO0HJ4. (Foto: B.G. Ham, Gelders Archief nr. 1570 – 176).

Category: Arnhem

Arnhem, Wielakkerstraat 1958-1959

Posted on by 0 comment
Arnhem, Wielakkerstraat 1930.

Arnhem, Wielakkerstraat 1958-1959.

De Wielakkerstraat in de binnenstad in 1958-1959. Van de panden op de foto bestaan alleen de twee op de hoek met de Vissteeg (waar de man loopt) nog, de rest is verdwenen. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/RPejJz. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16399).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansbinnensingel 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jansbinnensingel 1950.

Arnhem, Jansbinnensingel 1950.

Jansbinnensingel, 1950. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 7324).

Category: Arnhem

Arnhem, Grote Oord 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Grote Oord 1945.

Arnhem, Grote Oord 1945.

De kruising Grote Oord (rechtsaf), Rijnstraat (rechtdoor), Weverstraat (linksaf) en de Vijzelstraat waar de fotograaf staat, 1945. Links op de hoek met de Weverstraat de HEMA en op de andere hoek het Porseleinhuis. In de Rijnstraat zien we onder meer rechts de horlogerie van Schulte & Co, en links een winkel waar Singer naaimachines werden verkocht. Singer is wel zo’n beetje de bekendste producent van naaimachines, opgericht in New York in 1851. Hier kun je wat meer lezen over Singer: https://goo.gl/KyZAlO. Het bedrijf bestaat nog steeds (https://goo.gl/wd5dTL). (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 360).

Category: Arnhem

Arnhem, Wijnstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Wijnstraat 1900.

Arnhem, Wijnstraat 1900.

De Wijnstraat in de wijk Klarendal in 1900. Het straatje bestaat niet meer. Samen met de omliggende straatjes Schutstraat en Wagenstraat werden de panden aan de Wijnstraat in 1930 gesloopt. Hiermee werd ruimte gemaakt voor de bouw van de Kapelwijk. De Wijnstraat liep destijds van de Klarendalseweg naar de Agnietenstraat, waar het op die straat uitkwam tussen de huidige Voorbroodstraat en de Hemonylaan. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18781).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1950.

Arnhem, Velperplein 1950.

Blik op het Velperplein vanaf de Jansbuitensingel in de zomer van 1950. Linksaf de Apeldoornsestraat. Het Rembrandt Theater ontbreekt nog: dat werd in 1954 in gebruik genomen. Het Shell pompstation is er al wel, al ontbreekt de latere overkapping (1954) nog. Achter de pomp was destijds een banketbakkerij gevestigd. Wie weet de naam van die bakkerij nog? En natuurlijk de altijd mooi blijvende trolleybus, deze keer (wat moeilijk te lezen maar volgens mij) lijn 1 richting Oranjestraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 7325).

Category: Arnhem

Arnhem, Weverstraat 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Weverstraat 1945.

Arnhem, Weverstraat 1945.

De Weverstraat in 1945. De fotograaf kijkt vanaf de Grote Oord. En fotografeert en passant zijn eigen fotohandel links. (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 361).

Category: Arnhem